Päätöksenteko

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 15.8.2018, esityslista

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat
38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
39 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
40 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
41 Johdon katsaus
42 Vesihuoltojohtajan sijainen
43 Jätevedenpuhdistamon lietteenkäsittelyn vaihtoehtotarkastelu 1 kpl
44 Lausunto vapautushakemuksesta hulevesiviemäriin liittymisestä
45 Viranhaltijapäätökset 1 kpl
46 Ilmoitusasiat

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.