Yleinen

Vastaa kaupungin verkkosivuja koskevaan kyselyyn

Riihimäen kaupunki on uudistamassa verkkosivunsa vuonna 2020. Suunnittelun tueksi on käynnistetty kysely verkkosivujen toimivuudesta. Toimivatko sivut hyvin, löytyvätkö tiedot nopeasti, onko sinulla kehitysideoita? Kyselyyn vastaaminen vie vain muutaman minuutin, ja kaikki vastaukset auttavat kehittämään Riihimäen sivuja entistä paremmiksi.

”Maailma digitalisoituu kovaa vauhtia, ja ihmiset käyttävät mobiililaitteita yhä enemmän tiedon hakuun. Verkkosivut ovat tärkeä tiedon jakamisen kanava asukkaille, ja ne ovat usein se ensimmäinen kontakti myös ulkopuolisille, kun kaupungista haetaan tietoa. Toimivat verkkosivut ovatkin erittäin tärkeä osa toimivaa kaupunkiviestintää ja brändin rakentamista. On tärkeää, että saamme kerättyä tietoa nykyisten sivujen kehityskohteista ja ideoita uusia sivuja varten sivuston suurimmalta käyttäjäryhmältä eli kaupunkilaisilta”, viestintä- ja markkinointipäällikkö Mia Miettinen sanoo.

Vastaa kyselyyn!

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Kommentit on suljettu.