Alakoulut Koulut Lukiot perusopetus Sivistyspalvelut Varhaiskasvatus Yläkoulut

Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen järjestäminen viikolla 12

Wilma- ja Helmi-viesti 17.3.2020

Riihimäen varhaiskasvatus ja opetus valtioneuvoston linjauksen mukaisesti

Riihimäen kaupunki on käynyt lävitse valtioneuvoston linjaukset koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Valtioneuvoston linjaamat järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18. maaliskuuta 2020 ja ovat voimassa maanantaihin 13. huhtikuuta 2020 asti.

Tässä tiedotteessa kerrotaan viikon 12 järjestelyistä. Siitä, miten eri toiminnat järjestetään viikosta 13 eteenpäin, tiedotetaan huoltajia, oppilaita ja opiskelijoita myöhemmin tällä viikolla.

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Valtioneuvoston linjausten mukaisesti Riihimäen varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus jatkaa toimintaansa normaalisti. Avoin päiväkotitoiminta on suljettu toistaiseksi. Valtioneuvosto suosittaa huoltajia hoitamaan lasta kotona, jos siihen on mahdollisuus. Varhaiskasvatuksen maksujen osalta Riihimäki tekee päätökset myöhemmin.

Perusopetus

Riihimäen perusopetuksessa opetus ja ohjaus järjestetään 18. maaliskuuta alkaen mahdollisimman laajalti etäopiskeluna, erilaisia digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen sekä itsenäisenä opiskeluna. Riihimäen kaupunki tiedottaa oppilaita ja heidän huoltajiaan etäopetusjärjestelyistä Helmen kautta.

Riihimäen peruskoulut tiedottavat huoltajia ja oppilaita arkipäivisin kello 18 mennessä seuraavan päivän etäopetusjärjestelyistä. Opettajat ovat tavoitettavissa opetukseen ja ohjaukseen liittyvissä asioissa arkipäivisin kello 9–12 Helmi-järjestelmän ja koulun erikseen ilmoittaman muun järjestelmän avulla.

Valtioneuvoston suosituksen mukaan koulut järjestävät perusopetuksen lähiopetusta 1–3.-luokkien oppilaille, joiden huoltajat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Riihimäki pyytää tällaisilla aloilla työskenteleviä huoltajia ottamaan välittömästi yhteyttä oman koulun rehtoriin.

Kaikilla Riihimäen alakouluilla järjestetään kriittisillä aloilla työskentelevien huoltajien lapsille lähiopetusta kuitenkin niin, että Patastenmäen koululla opetus keskitetään Jukolan kouluun. Oikeus lähiopetukseen on vain niillä oppilailla, joiden molemmat huoltajat työskentelevät kriittisillä aloilla. Lähiopetusta on tarjolla neljä tuntia päivässä. Lähiopetus alkaa päivittäin kello 8–9 välisenä aikana ja päättyy kello 12–13 välisenä aikana. Koulut ilmoittavat lähiopetukseen osallistuville koulupäivän aikataulun Helmen välityksellä. Oikeus koulukuljetukseen säilyy entisellään.

Lähiopetusta järjestetään myös sitä tarvitseville erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille. Valtioneuvoston suosituksen mukaan tässäkin tapauksessa niiden huoltajien, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, tekevät niin. Riihimäki pyytää huoltajia ottamaan välittömästi yhteyttä koulun rehtoriin, mikäli erityisen tuen päätöksen saanut oppilas tarvitsee lähiopetusta. Opetusjärjestelyistä ja -ajoista koulut tiedottavat erikseen huoltajia.

Iltapäivätoiminta

Riihimäellä ei järjestetä perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa toistaiseksi.

Lukio

Riihimäen lukion ja aikuislukion tilat on suljettu. Sekä päivä- että aikuislukio on siirtynyt etäopetukseen. Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan Riihimäellä 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa.

Lukiolaisten opetus ja ohjaus on järjestetty 17. maaliskuuta alkaen etäopetuksena, erilaisia digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen sekä itsenäisenä opiskeluna. Riihimäen lukio tiedottaa opiskelijoita ja heidän huoltajiaan etäopetusjärjestelyistä Wilman kautta.

Kuraattori- ja psykologipalvelut

Kuraattori- ja psykologipalvelut toteutetaan Riihimäellä pääsääntöisesti verkkoyhteyksien avulla. Näiden palveluiden järjestämisestä tulee vielä erillinen tiedote.

Kouluruokailu

Riihimäen kaupunki odottaa valtioneuvoston ohjeistusta kouluruokailuun liittyen. Kaupunki varautuu tarjoamaan ruokailun lähiopetuksessa oleville ja erillisen tilauksen tehneille oppilaille ja opiskelijoille.

Lopuksi huoltajia pyydetään huolehtimaan siitä, että lapset ja nuoret noudattavat valtioneuvoston linjausta, joka rajoittaa julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suosittaa välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.

Esa Santakallio
Sivistysjohtaja


,

Asiasanat: koronavirus

OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Kommentit on suljettu.