Sivistyspalvelut Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen hoitoaikaperustaiseen asiakasmaksuun kommentit 22.1. mennessä

Riihimäen varhaiskasvatuksessa suunnitellaan siirtymistä hoitoaikaperustaiseen asiakasmaksuun 1.8.2016 alkaen.

Muutosta valmisteleva sivistyslautakunnan nimeämä työryhmä pyytää ehdotuksesta kommentteja perjantaihin 22.1.2016 mennessä.

Kommentit pyydetään lähettämään sähköpostilla ensisijaisesti työryhmän sihteerille, varhaiskasvatuspäällikkö Marjut Heleniukselle (Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@riihimaki.fi).

Kommentteja voi antaa myös muille työryhmän jäsenille:

Työryhmän puheenjohtaja
Titta Andersson-Bohren, titta(at)tittaab.fi

Jäsenet
Jari Heikkinen, jheikkinen(at)elisanet.fi
Kirsi Kalliotähti, kallikir(at)gmail.com.

Työryhmän ehdotus:

Varhaiskasvatuksessa siirrytään 6-portaiseen maksuluokkajärjestelmään lasten kuukausittaisten hoitotuntien mukaan seuraavasti:

 • enintään 84 tuntia/kk (vastaa keskimäärin 4 tuntia kuun jokaisena toimintapäivänä), maksu 50 % kokopäivähoidon kuukausimaksusta
 • 85 – 105 tuntia/kk (keskimäärin 5 tuntia päivässä), maksuprosentti 60,
 • 106 – 126 tuntia/kk (keskimäärin 6 tuntia päivässä), maksuprosentti 70,
 • 127 – 137 tuntia/kk (keskimäärin 6,5 tuntia päivässä), maksuprosentti 80,
 • 138 – 147 tuntia/kk (keskimäärin 7 tuntia päivässä), maksuprosentti 90,
 • yli 147 tuntia/kk, maksuprosentti 100.

Päivittäiset hoitotunnit tallennetaan järjestelmään todellisen läsnäolon mukaisesti. Tuntirajoja sovelletaan myös maksuttoman esiopetuksen lisäksi annettavaan päivähoitoon.

Maksun perusteena oleva tuntimäärä varataan koko toimintavuodeksi 1.8. – 31.7. kuten tähänkin asti. Toimintakaudeksi varattua tuntirajaa voidaan kuitenkin tarkistaa tammikuusta alkaen ajalle 1.1. – 31.7., mikäli huoltaja ilmoittaa muutoksesta 15.12. mennessä. Kesken kauden tuntirajoja voidaan tarkistaa vain perhe-, työ- tai opintotilanteiden muuttuessa.

Kun kuukaudelle varattu tuntimäärä ylittyy, peritään ylityskuukaudelta automaattisesti seuraavan portaan maksu. Kun tuntimäärä ylittyy kahtena peräkkäisenä kuukautena, siirtyy lapsi pysyvästi ylemmälle maksuportaalle. Käyttämättä jääneitä tunteja ei hyvitetä.

Perheiden on ilmoitettava kullekin viikolle varatut varhaiskasvatuksen päivät järjestelmään viimeistään edellisen viikon maanantaina. Tämän jälkeen päiviä ei enää voi muuttaa, vaan varattu käyttämätönkin päivä kuluttaa hoitotunteja varauksen mukaisesti. Lapsi voi kuitenkin käyttää varhaiskasvatuspaikkaa myös ennalta ilmoitettuna vapaapäivänä, mikäli henkilökuntaa on paikalla riittävästi eikä kasvattajien ja lasten välinen suhdeluku ylity. Ennalta ilmoitettuna vapaapäivänä käytetty hoitoaika kuluttaa kuukauden hoitotunteja normaalisti todellisen käytetyn hoitoajan mukaisesti.

Tilapäisen hoidon mahdollisuus säilytetään ennallaan. Tilapäisen hoidon maksu määritellään, kun hoitopäiviä on kuukaudessa enintään 4. Tuntiportaat eivät koske tilapäishoitoa, vaan lautakunta määrittelee tilapäishoidon päivämaksun erikseen yli ja alle viiden tunnin hoitopäiville.

Kesäloma-ajan maksukäytäntöä jatketaan entiseen tapaan. Tällöin

 • hoitomaksua ei peritä kesäkuulta, mikäli 1.5 mennessä on ilmoitettu, että lapsi on poissa kaikki kesä- ja heinäkuun toimintapäivät eikä paikkaa tosiasiallisesti käytetä
 • hoitomaksua ei peritä kesäkuulta, heinäkuulta eikä elokuulta mikäli 1.5. mennessä on ilmoitettu, että lapsi on poissa kaikki kesä-, heinä- ja elokuun toimintapäivät eikä paikkaa tosiasiallisesti käytetä
 • hoitomaksua ei peritä elokuulta, mikäli 1.6. mennessä on ilmoitettu, että lapsi on pois kaikki heinä- ja elokuun toimintapäivät eikä paikkaa tosiasiallisesti käytetä
 • muilta osin noudatetaan asiakasmaksulain ja – asetuksen määräyksiä
 • maksuttomaan esiopetukseen osallistuminen ei poista oikeutta maksuhyvitykseen päivähoidon osalta.

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 4 Ei 0 Kyllä 4 Ei 0

Kommentit on suljettu.