Asuminen ja rakentaminen Katu- ja puistoyksikkö Patastenmäen koulu Ympäristö ja luonto

Vantaanjoen varren metsänhoitotyöt kuviolla 258 Palojoentie – Uusi Karhintie

TIEDOTE 9.2.2016

Maisematyöluvan mukaisesti alueella on noin vuosi sitten tehty aluskasvillisuuden raivaustöitä ja tänä vuonna työ jatkuu puustonharvennuksena. Tavoitteena on maisemallisen arvon, käytettävyyden, valon ja turvallisuuden lisääminen, sekä metsän kasvun parantaminen.

ELY-keskuksen tutkimusten mukainen liito-oravien esiintymisalue on rajattu harvennustöiden ulkopuolelle. Erityisominaisuuksien vuoksi alueen harvennus suoritetaan miestyönä ja ainoastaan puiden rungot ja hakkuujätteet käydään keräämässä konevoimin pois.

Aikataulu: Aloitus viikolla 7 ja arvioitu kesto noin 3 viikkoa.

Työn tilaaja: Katu- ja puistoyksikkö
Toteuttaja: Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme

Asukkaat saavat halutessaan kerätä polttopuuksi latvuksia (halkaisija alle 7cm). Karsimisjätteet tulee tämän jälkeen kerätä kasoille.

 

Lisätietoja

Tekniikan ja ympäristön toimiala, Asiakaspalvelupiste
puh. 019 758 4850, palvelupiste@riihimaki.fi
Käyntiosoite: 2. krs, Eteläinen Asemakatu 2, 11130 Riihimäki

 

kartta metsänhoitotyön alueestaOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.