Katu- ja puistoyksikkö Kaupunkitekniikka Tekniset palvelut

Vantaanjoen reunojen kunnossapitoa tehdään tulvien ehkäisemiseksi

Vantaanjoen joenreunojen kunnossapito aloitetaan tulvien ehkäisemiseksi. Työt kohdistuvat Riihimäen keskusta-alueelle Uhkolankadulta –Kulmalan puistokadulle sekä Herajoen vedenottamon ympäristöön. Kunnossapitotoimenpiteenä poistetaan uoman reunoille kasvaneet pajukot, jotka korkean veden aikaan aiheuttavat veden patoamista ja lisäävät tulvariskiä. Penkereen päällä olevat puut ja isot pensaat säästetään kalojen elinolosuhteiden turvaamiseksi.

Riihimäen keskusta on maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä (20.12.2011) nimetty valtakunnallisesti merkittäväksi tulvariskialueeksi. Jokiuoman kunnossapito on Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma 2016-2021 –raportissa määritelty toimenpide.

Kohteen toteuttamisesta vastaa Kaupunkitekniikan palvelukeskus, vs. kaupunginpuutarhuri Päivi Sundman ja työn suorittaa MetsäMäkelä Oy.

Kohteen arvioitu valmistumisaika on 9/2019.

 

Lisätietoja:

Metsätalousinsinööri Arto Mäkelä MetsäMäkelä Oy, puh. 0400 298 258
metsamakela@gmail.com

Päivi Sundman, vs. kaupunginpuutarhuri paivi.sundman@riihimaki. fi, puh. 019 758 4924


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.