Tekniset palvelut Yleinen

Vantaanjoen pinta on normaalia korkeammalla

Valtakunnallinen tulvakeskus on antanut tiedotteen, että runsaat sateet voivat saada Etelä-Suomen joet tulvimaan. Riihimäellä kulkevan Vantaanjoen pinta on normaalia korkeammalla ja havaintopisteen mukaan veden vedenkorkeus on tänään (11.10.) tasolla +87,28 m, joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 8 vuodessa. Tulvaraja on Riihimäellä +87,35 m.

Tulvakeskuksen tiedotteen mukaan lokakuun alusta jatkuneet sateet nostavat jokien ja järvien pintoja Etelä-Suomessa. Suomen ympäristökeskuksen mukaan Uudenmaan joet ovat nousseet korkeimmalle tasolleen tänä vuonna. Jokien pinnat jatkavat nousuaan ainakin torstaihin, mahdollisesti hieman pidempään, kunnes runsaimmat sateet loppuvat.

Lue koko tiedote: http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Vesi/Tulvakeskus_Runsaat_sateet_saavat_joet_t(44746)

Riihimäen kaupunki tarkkailee tilannetta yhdessä Hämeen Ely-keskuksen ja tulvakeskuksen kanssa. Riihimäen keskusta on määritelty valtakunnalliseksi tulvariskialueeksi. Kanta-Hämeen pelastuslaitos on julkaissut kiinteistönomistajille oppaan Tulvaan varautumisesta, johon on hyvä tutustua http://www.riihimaki.fi/wp-content/uploads/sites/3/2016/03/Kanta-Hameen-Tulvaturvallisuusopas-2016_web.pdf

Pitkään jatkuvat sateet voivat aiheuttaa paikallisia ongelmia. Kiinteistöjen omistajien kannattaakin tarkkailla, etteivät kiinteistön edustalla olevat sadevesiviemäreiden ritiläkannet tukkeudu syksyn lehdistä ja aiheuta paikallista veden tulvimista. Kansalaisia kehotetaan varovaisuuteen alueilla, joilla vesi on noussut teille tai jalankulku- ja kevyenliikenteen väylille. Veden alle jäävät kuopat ja esteet ovat vaarallisia kaikille, ja jo 15 senttimetriä nopeasti virtaavaa vettä kaataa aikuisen henkilön.

Paikallisen tulvimisen ongelmakohdista voi ilmoittaa katujen kunnossapitoon.

 

 

 

 

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.