Asemakaavahankkeet - uudet Asuminen ja rakentaminen Kaavoitus

Vanha kaupungintalo, Kalevankatu 1

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä

Asemakaavamuutos

Vanha kaupungintalo (Kalevankatu 1) on Riihimäen kaupungin toimitilaohjelman 2017 – 2026 (KV 23.1.2017) mukaan listattu salkkuun B; selvitettävät toimitilat. Rakennus on merkitty myytäviin / purettaviin kohteisiin. Ennen myyntiä asemakaavaa on tarpeen muuttaa soveltuvaksi uuteen käyttötarkoitukseen.

Kaupunginhallitus on päättänyt kaavamuutokseen ryhtymisestä kaavoituskatsauksen hyväksymisen yhteydessä 2.3.2020 § 61.

 

 

Kohde on osa Kalevankadun varteen 1940-1960 -luvuilla rakentunutta hallinto- ja koulurakennusten kokonaisuutta, joka on määritelty maakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (Hämeen liitto, 2019).
Alun perin vanha kaupungintalo rakennettiin kirjasto- ja virastotaloksi vuonna 1948. Rakennusta laajennettiin uudella osalla vuonna 1973. Molemmat vaiheet edustavat arkkitehtuuriltaan vahvasti rakennusaikaansa, niin julkisivujen kuin sisätilojen osalta.

Selvityksiä:
Rakennushistoriaselvitys (Vahanen, 2020)
Riskiarvio (Vahanen, 2020)

Kalevankadun kokonaisuus, kohdekortit (Riihimäen rakennetut kulttuuriympäristöt, 2020)

Aloitusvaihe

Osallistumis ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville.

Kuulutus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

 

Lisätietoja:

Jari Jokivuo
kaavoitusarkkitehti
040 330 4828

Elisa Lintukangas
kaavasuunnittelija
050 500 1611

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

Suosittelemme sopimaan tapaamisesta etukäteen


,
Päivitetty: ,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.