Asemakaavahankkeet - uudet Asuminen ja rakentaminen Kaavoitus

Vanha kaupungintalo, Kalevankatu 1

Kaavaluonnos on nähtävillä 7.6.-6.8.2021. 

Asemakaavamuutos

Riihimäen kaupunki tehostaa toimitilojensa käyttöä ja luopuu osasta omistamiaan kiinteistöjä Riihimäen toimitilaohjelma 2021 – 2030 mukaisesti (KH 29.3.2021 § 112). Toimitilat on jaoteltu ohjelmassa kolmeen eri salkkuun (A, B, ja C). Kaupungintalo on listattu C-salkun toimitilaksi. C-salkun rakennukset käytetään loppuun, myydään, puretaan tai jalostetaan kaavallisesti. Kohteessa on tarkoituksenmukaista muuttaa alueen asemakaavaa.

Kaupunginhallitus on päättänyt kaavamuutokseen ryhtymisestä kaavoituskatsauksen hyväksymisen yhteydessä 2.3.2020 § 61.

Riihimäen kaupungintalo on poistunut käytöstä ja ollut tyhjillään vuoden 2016 lopusta. Kaupungintalon vanha osa on rakennettu vuonna 1948 arkkitehti Veli Valorinnan suunnitelmien mukaisesti kaupungin kirjasto- ja virastotaloksi. Kaupungintaloa laajennettiin vuonna 1973 rakentamalla laajennusosa kiinni vanhaan osaan. Vanha osa on peruskorjattu vuosina 2002-2003. Molemmat vaiheet edustavat arkkitehtuuriltaan hyvin rakennusaikaansa sekä julkisivujen että sisätilojen osalta.

Kohde on osa Kalevankadun varteen 1940-1960 -luvuilla rakentunutta hallinto- ja koulurakennusten kokonaisuutta, joka on määritelty maakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (Hämeen liitto, 2019).

Asemakaavamuutoksella huomioidaan Riihimäen vanhan kaupungintalon kulttuurihistorialliset arvot ja osoitetaan vuonna 1948 rakentunut osa suojeltavaksi. Vanhan osan käyttötarkoitusta ei rajata kaavalla. Kaupungintalon laajennusosa on tarkoitus purkaa ja alue osoitetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Kokinmäen varteen osoitetaan yksi erillispientalotontti. Kaupungintalon vieressä sijaitseva Lasinpuhaltaja-patsaan ympäristö osoitetaan asemakaavaan puistoalueeksi.

Selvitysaineistoa:
Rakennushistoriaselvitys (Vahanen, 2020)
Riskiarvio (Vahanen, 2020)

Kalevankadun kokonaisuus, kohdekortit (Riihimäen rakennetut kulttuuriympäristöt, 2020)

Aloitusvaihe

Kaupunginhallitus on päättänyt kaavamuutokseen ryhtymisestä kaavoituskatsauksen hyväksymisen yhteydessä 2.3.2020 § 61.
Vanha kaupungintalo, Kalevankatu 1 asemakaavamuutos on kaavoituskatsauksen 2021 kohde A9.

Kuulutus 18.10.2020 Aamuposti
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (18.10.2020)
Osallitumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 7.6.2021)

 

Luonnosvaihe

Asemakaavamuutoksen luonnos on nähtävillä 7.6.-6.8.2021 (MRA 30 §) välisenä aikana tällä verkkosivulla sekä Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs).
Huomioittehan, että kaavoituksen vastuualue on suljettu 5.7.-30.7.2021 välisenä aikana.

Kaavaluonnosaineisto:
Asemakaavamuutoksen luonnos, kaavakartta ja -määräykset
Asemakaavamuutoksen luonnos, kaavaselostus ja liitteet

Havainnekuvaluonnos, asemapiirros ja leikkaus

Kaavaluonnoksesta järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus Teams-etäyhteyden välityksellä ti 15.6.
Keskustelu- ja esittelytilaisuuden muistio.

Mahdollisen mielipiteen luonnoksesta voit toimittaa nähtävilläoloaikana osoitteeseen:
Riihimäen kaupunki, kaavoitus, PL 125, 11101 RIIHIMÄKI tai sähköpostitse kirjaamo@riihimaki.fi

Kaavaluonnoksesta annetut mielipiteet ja muut kannanotot ovat suunnittelijan käytössä kaavaehdotusta laadittaessa. Mielipiteet voidaan julkaista kaupungin verkkosivuilla.

 

Lisätietoja:

Jari Jokivuo
kaavoitusarkkitehti
040 330 4828

Elisa Lintukangas
kaavasuunnittelija
050 500 1611

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

Suosittelemme, että sovit tapaamisesta etukäteen


,
Päivitetty: ,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.