Kuulutus

Vanha kaupungintalo, Kalevankatu 1, asemakaavamuutoksen vireilletulo (kuulutus on nähtävillä 18.10.2020 – 18.4.2021 saakka)

Ilmoitus asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta (MRL 62 § ja 63 §).

Suunnittelualueella sijaitsee Riihimäen vanha kaupungintalo, jonka vanhempi osa on tarkoitus osoittaa asemakaavalla säilytettäväksi ja laajennusosan paikalle arvioidaan mahdollisuutta sijoittaa asuinkerrostalo. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta osoittaa Kokinmäen varteen erillispientalotontti. Asemakaavamuutoksella huomioidaan alueen ja rakennusten kulttuurihistoriallinen arvo. Alueen pinta-ala on noin 7300 m2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.riihimaki.fi/vanha-kaupungintalo tai kaavoituksen tiloissa Ete­­läinen Asemakatu 4 (3. krs).

Lisätietoja: vs. kaavoituspäällikkö Jari Jokivuo, p. 040 330 4828, kaavasuunnittelija Elisa Lintukangas, p. 050 500 1611, sähköposti: etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.