Vammaispalvelut Vanhuspalvelut

Vammaisneuvoston kehitysideat kuultiin – verkkosivuilla pieniä uudistuksia

Riihimäen kaupunki on käynyt viestinnällistä vuoropuhelua vammaisneuvoston kanssa, viime keväästä. Yhtenä neuvoston ja samalla toki kaupungin tämän vuoden toiminnan painopisteenä on ehdotuksilla ja huomioilla edistää kaupungin palvelujen ja ympäristön esteettömyyttä ja saavutettavuutta.

Nyt Riihimäen kaupunki on vastannut esille tulleisiin kehitysideoihin verkkosivujensa toiminnallisuuden takaamiseksi kaikille viiteryhmille. Kaupungin internetsivujen linkkiväri on vaihdettu, koska aiempaa ei koettu kovin erottuvana. Lisäksi kaupunki on kehittänyt sivujaan saavutettavammaksi myös suurennustyökalun tuomisella tekstinlukuun. Uutta linkkiväriä testataan muutaman kuukauden ajan ja kerätään siitä kommentteja. Mikäli väri ei toimi toivotulla tavalla, sitä voidaan muuttaa uudelleen.

Seuraavaksi Riihimäen kaupunki pistää työn alle kuvamaailman uudistamisen. Jatkossa kaupungin käyttämissä kuvissa tulee vielä paremmin esiin jokaisen väestöryhmän edustajia.​


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.