Kaupunginvaltuusto Päätöksenteko Viestintä Yleinen

Valtuusto hyväksyi talousarvion ja päätti veroprosenteista

Riihimäen kaupunginvaltuusto päätti maanantaina 16.11.2020 pidetyssä kokouksessa ensi vuoden talousarviosta, vuosien 2022–2023 taloussuunnitelmasta ja veroprosenteista.

Riihimäen tuloveroprosentti pysyy ensi vuonna nykyisellään eli 20,50 prosentissa. Asiasta äänestettiin. Pirjo-Liisa Snellman-Tenhunen (kok.) esitti, että tuloveroprosenttia laskettaisiin 0,25 prosentilla. Snellman-Tenhusen vastaesitys hävisi kaupunginhallituksen pohjaesitykselle äänin 29–14.

Ensi vuoden kiinteistöveroprosentit valtuusto hyväksyi yksimielisesti. Kiinteistöveroprosentit ovat vuonna 2021 seuraavat: yleinen kiinteistövero 1,45 prosenttia, vakituiset asunnot 0,50 prosenttia, muut asuinrakennukset 1,5 prosenttia, rakentamattomat rakennuspaikat 6,00 prosenttia ja voimalaitosten rakennukset ja rakennelmat 3,10 prosenttia. Yleishyödylliset yhteisöt eivät joudu maksamaan kiinteistöveroa.

Vuoden 2021 talousarviosta ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelmasta päättäessään kaupunginvaltuutetut tekivät talousarvioon muutosesityksiä, joista kaksi valtuusto hyväksyi yksimielisesti. Urheiluvalmennusta koskevan esityksen valtuusto hyväksyi äänestyksen jälkeen.

Miia Nahkuri (sd.) teki esityksen Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän kuntamaksuista. Valtuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. Päätöksen mukaan kaupunki edellyttää, että kuntayhtymän tulee pyrkiä rajaamaan kuntamaksujen keskimääräinen nousu kahteen prosenttiin niin, että palvelutaso ja toiminnan välttämätön kehittäminen eivät kärsi. Kaupunki seuraa molempien terveydenhuollon kuntayhtymien talousarviokäsittelyä tiiviisti ja edellyttää, että ne pyrkivät talousarvion kustannusten kehityksessä alemmalle tasolle kuin ovat aikaisemmin esittäneet.

Kai Heimonen (kok.) esitti lisäystä Riihimäen Veden toiminnallisiin tavoitteisiin. Valtuusto hyväksyi lisäyksen yksimielisesti. Lisäyksen mukaan Riihimäen Veden tulee riittävän, puhtaan ja laadukkaan veden turvaamiseksi tutkia ja suunnitella uusien pohjavesialueiden käyttöönottoa.

Petri Siivonen (kok.) esitti, että sivistyksen ja osaamisen toimialueen tavoitteena on ottaa käyttöön urheiluvalmennus toisen asteen koulutukseen liittyen. Asia selvitetään ja valmistellaan vuonna 2021 ja se on tavoitteena toimeenpanna 2021–2022 urheiluseurojen kanssa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Siivosen esityksen äänin 32–11.

Lisäksi kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi Asemanseudun viitesuunnitelmat ja niistä lautakunnassa sekä kaupunginhallituksessa käydyn lähetekeskustelun.OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 0 Kyllä 2 Ei 0

Kommentit on suljettu.