Kaavoitus Kaupunginvaltuusto Päätöksenteko Tekniset palvelut

Valtuusto hyväksyi asemanseudun yleissuunnitelman

Riihimäen kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantain 3. helmikuuta kokouksessaan Riihimäen asemanseudun yleissuunnitelman äänestyksen jälkeen. Sari Jokinen (vihr.) esitti, että Peltosaaren koulun vanha tontti huomioitaisiin edelleen yhtenä monitoimitalon mahdollisena rakennuspaikkana aivan aseman tuntumaan kaavaillun sijainnin sijaan. Kaupunginhallituksen päätösesitys voitti Jokisen esityksen äänestyksessä luvuin 28–15.

Riihimäen asemanseudun yleissuunnitelman keskiössä on veturitallien, Voimalan ja uuden monitoimitalon alue, joka muodostaa elävän osan keskustaa kattavine palveluineen ja monipuolisine kulttuuritarjontoineen. Asemanseutu sitoo nykyisen keskustan, rautatieaseman ja Peltosaaren alueet tiiviiksi ja yhtenäiseksi kaupunkialueeksi. Ensimmäisenä asemanseudun yleissuunnitelmasta lähtee toteutumaan Jokikylään rakentuva uusi asuinalue, joka muodostuu Vantaanjoen ympärille. Alue on kokonaan kaupungin omistuksessa.

Kaupunkilaisten ja eri sidosryhmien kädenjälki näkyy vahvasti asemanseudun yleissuunnitelmassa. Kaupunkilaisilta ja eri sidosryhmiltä kerättiin tietoa ja näkemyksiä viime vuonna muun muassa työpajoissa, esittely- ja keskustelutilaisuudessa ja karttakyselyllä.

Asemanseudun yleissuunnitelman laati kolmen arkkitehtitoimiston työyhteenliittymä LSV-Jolma-TUPA yhdessä kaupungin virkamiesten kanssa. Maisema- ja hulevesisuunnittelusta vastasi Nomaji Oy ja liikennesuunnittelusta Ramboll Oy.

Yleissuunnitelmassa esitetään asemanseudun maankäytön, liikenteen ja palvelujen kokonaisuuden tavoitetila. Yleissuunnitelma ohjaa asemanseudun tarkempaa kaupunkiympäristön suunnittelua ja asemakaavoitusta tulevaisuudessa.

Asemanseudun yleissuunnitelmaOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 0 Kyllä 3 Ei 0

Kommentit on suljettu.