Hyppää sisältöön

Logo, vaakuna ja R-elementti

Kaupungin viestinnässä ja markkinoinnissa käytetään ensisijaisesti vuonna 2021 käyttöön otettua Riihimäki-tekstilogoa. Logon lisäksi kaupunki käyttää R-elementtiä, joka on keskeinen osa Riihimäen kaupungin visuaalista identiteettiä. R-elementtiä voi käyttää monella eri tavalla: viestin osana, itsenäisenä tunnuksenomaisena elementtinä tai kuvituksena. Lisäksi sen muotoja voidaan käyttää hyväksi erilaisen pintojen jakamiseen tai rajaamiseen. Kaupungin vaakunaa käytetään viestinnässä vain rajatuissa tapauksissa.

Logo

Riihimäki-logoa ei saa muokata, eikä sen mittasuhteita saa muuttaa. Logoa tulee käyttää määritellyn värisenä eli ensisijaisesti punaisena valkoisella pohjalla tai valkoisena punaisella pohjalla. Logo voidaan sijoittaa kuvan päälle ilman väritaustaa silloin, kun se erottuu riittävästi. Logoon ei tule lisätä varjostusta tai muuta tehostetta.

Logon minimikorkeus painotuotteissa on 5 mm ja verkossa 20 px. Logon ympärille tulee jättää riittävästi tilaa, jotta se näkyy ja erottuu muusta informaatiosta.

Valkoinen Riihimäki teksti punaisella pohjalla

Punainen Riihimäki-teksti valkoisella pohjalla

R-elementti

R-elementin perusmuodon tulee pysyä aina samana.

Riihimäen kaupungin punainen R-tunnus

Vaakuna

Riihimäen heraldisen tunnuksen eli vaakunan on suunnitellut Arttu Brummer-Korvenkontio vuonna 1947. Rautatietä symboloiva kultainen vyö jakaa vaakunan kahteen osaan: yläkentässä on seitsemän ylöspäin nousevaa punaista tulenliekkiä ja punaisessa alakentässä kultainen lyhde. Tulenliekit kuvaavat teollisuutta ja lyhteet maaseudun viljelyksiä.

Kaupungin vaakunaa käytetään yksin eikä siihen liitetä muita tunnuksia. Vaakunaa käytetään vain sille sopivissa arvokkaissa yhteyksissä. Kaupunginhallitus valvoo vaakunan käyttöä. Lupa vaakunan käyttöön pyydetään kaupunginlakimieheltä. Vaakunan sähköisen version saa käyttöönsä kaupungin viestinnästä ja markkinoinnista.