Hyppää sisältöön

Vuorovaikutusta diginä, etänä ja livenä

Mitä

Vuorovaikutusta diginä, etänä ja livenä -hanke varhaiskasvatuksessa.

Mil­loin

Hanke on käynnissä 1.8.2021–31.12.2022.

Ra­hoi­tus

Hanke on Opetushallituksen rahoittama.

Vuorovaikutusta diginä, etänä ja livenä -hanke tekee varhaiskasvatusta näkyväksi digitaalisissa viestintävälineissä. Samalla etsitään uusia käytäntöjä huoltajien kanssa tehtävään yhteistyöhön ja kehitetään perhepäivähoidon ja päiväkotien yhteistyötä. Varhaiskasvatuksen henkilöstöä rohkaistaan käyttämään digitaalisia välineitä koulutuksilla, kokeiluilla ja osaamisen jakamisella.

Hankkeella on neljä tavoitetta:

  1. Tutkitaan ja tuetaan tunteita ja empatiataitoja digitalisoituvassa vuorovaikutuksessa. Tuotetaan tieto- ja viestintävälineitä hyväksikäyttäen pedagogista sisältöä liittyen tunteisiin ja vuorovaikutukseen.
  2. Perhepäivähoidon ja varhaiskasvatuksen toimintayksikköjen yhteistyömuotojen kehittäminen ja edistäminen digitaalisia tieto- ja viestintävälineitä hyödyntämällä. Tavoitteena on lisätä varhaiskasvatuksen toimintamuotojen vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä diginä että livenä.
  3. Varhaiskasvatuksen ja kodin välisen yhteistyön kehittäminen digitaalisia viestintävälineitä hyödyntämällä. Kasvatetaan kumppanuutta kokeilemalla erilaisia yhteistyön menetelmiä ja välineitä. Miten tehdä lapsen arkea näkyväksi sekä päiväkodin että kodin näkökulmasta lapsen hyvinvointia tukien?
  4. Hankkeen toimien kautta henkilöstö rohkaistuu käyttämään digitaalisia välineitä keinona luoda yhteisöllisyyttä ja tukea tunnekasvatusta. Henkilöstöä kannustetaan itsearviointiin, tiedon ja osaamisen jakamiseen ja samalla ammatilliseen kehittymiseen.