Hyppää sisältöön

Tuella on väliä

Vir­tu­aa­li­nen tai­de­näyt­te­ly las­ten teok­sis­ta

Hankekuntien varhaiskasvatukseen osallistuville lapsille järjestettiin virtuaalinen taidenäyttely keväällä 2022. Tavoitteena oli lasten näkökulman huomioiminen sekä osallisuuden ja toimijuuden näkyväksi tekeminen.

Halukkaat lapset saivat toteuttaa näyttelyyn teoksen aiheesta: Mitä mukavaa saan tehdä päiväkodissa/perhepäivähoidossa? Näyttely oli esillä ”Tuella on väliä” hankkeen kotisivuilla joulukuuhun 2022 asti.

Näyttelyyn lähetettiin monia erilaisia teoksia kaikista hankekunnista. Näyttelyssä oli esillä esimerkiksi videoita lasten tekemistä nukketeatterista ja hiihtokilpailusta, lasten kertoma tarina, piirroksia sekä kuvia toteutuneista projekteista, legorakennelmista, askarteluista, maalauksista ja muovailuista.

Näyttelyyn osallistuneita teoksia käytettiin hankekuntien varhaiskasvatussuunnitelmien päivitystyössä sekä hankkeen esityksissä. Teoksista valittiin hankkeelle logo.

Sähköinen kysely huoltajille

Hankekunnissa toteutettiin kevään 2022 aikana sähköinen kysely varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten huoltajille. ”Tuella on väliä” – hanke on osa Riihimäen, Hausjärven, Lopen ja Janakkalan varhaiskasvatussuunnitelmien päivitystyötä. Halusimme kuulla huoltajien kokemuksia varhaiskasvatuksesta, lapsen kehityksen ja oppimisen tukemisesta sekä yhteistyöstä.

Kyselyn vastauksia käytetään varhaiskasvatuksen kehittämisessä ja arvioinnissa, varhaiskasvatuksen tuen järjestelyjen nykytilanteen selvittämisessä sekä Hausjärven paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman päivityksessä.

Mitä?

Riihimäen, Hausjärven, Janakkalan ja Lopen varhaiskasvatuksissa on alkanut Tuella on väliä -hanke. Neljän kunnan yhteishankkeessa suunnitellaan ja mallinnetaan varhaiskasvatuksessa olevan lapsen tuen järjestelyjä oppimisessa, kehityksessä ja hyvinvoinnissa.

Mil­loin?

Hanke on käynnissä 1.8.2021–31.12.2022. Hanke jatkuu 31.5.2023 asti.

Ra­hoi­tus

Hanke on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus Oppia -kehittämisohjelmaa ja ministeriö on myöntänyt sille valtion erityisavustusta.

Tietoja hankkeesta

Hankkeen tavoitteena on luoda toimintapolkuja lasten oppimisen ja kehityksen tueksi sekä lisätä varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamista. Samalla vahvistetaan varhaiskasvatuksen tuen toteuttamista sekä inklusiivisia toimintamalleja, jotka tukevat lasten osallistumista yhteiseen varhaiskasvatukseen aktiivisina toimijoina.

Hanke alkaa kartoittamalla Riihimäen, Hausjärven, Janakkalan ja Lopen varhaiskasvatuksen yhteistyöfoorumeita sekä nykyisiä tuen järjestelyjä, kuten esimerkiksi työtapoja, oppimisympäristöjen suunnittelua, varhaiskasvatuksen erityisopettajien toimintaa sekä tukiviittomien ja toiminnanohjauskuvien käyttöä.

Elokuussa 2022 astuu voimaan uusi varhaiskasvatuslaki. Lakiin tulevien muutosten vuoksi myös kuntien paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat päivitetään vuosien 2021–2022 aikana. Muutokset liittyvät pääasiassa lapsen oppimisen ja kehityksen tuen asioihin, esimerkiksi kolmitasoisen tuen käyttöön ottamiseen varhaiskasvatuksessa. Hanke on osa Riihimäen, Hausjärven, Lopen ja Janakkalan varhaiskasvatussuunnitelmien päivitystyötä.

Tuella on väliä -hankkeen tavoitteet

  • varhaiskasvatuksen tuen toteuttamisen vahvistaminen
  • inkluusiota tukevien toimintamallien vahvistaminen
  • luoda erilaisia toimintapolkuja lasten oppimisen ja kehityksen tueksi
  • lisätä varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamista
  • kuntien ja kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmien päivitystyö

Lue lisää Oikeus oppia -kehittämisohjelmasta.