Hyppää sisältöön

Tuella on väliä

Mitä

Riihimäen, Hausjärven, Janakkalan ja Lopen varhaiskasvatuksissa on alkanut Tuella on väliä -hanke. Neljän kunnan yhteishankkeessa suunnitellaan ja mallinnetaan varhaiskasvatuksessa olevan lapsen tuen järjestelyjä oppimisessa, kehityksessä ja hyvinvoinnissa.

Mil­loin

Hanke on käynnissä 1.8.2021–31.12.2022.

Ra­hoi­tus

Hanke on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus Oppia -kehittämisohjelmaa ja ministeriö on myöntänyt sille valtion erityisavustusta.

Tietoja hankkeesta

Hankkeen tavoitteena on luoda toimintapolkuja lasten oppimisen ja kehityksen tueksi sekä lisätä varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamista. Samalla vahvistetaan varhaiskasvatuksen tuen toteuttamista sekä inklusiivisia toimintamalleja, jotka tukevat lasten osallistumista yhteiseen varhaiskasvatukseen aktiivisina toimijoina.

Hanke alkaa kartoittamalla Riihimäen, Hausjärven, Janakkalan ja Lopen varhaiskasvatuksen yhteistyöfoorumeita sekä nykyisiä tuen järjestelyjä, kuten esimerkiksi työtapoja, oppimisympäristöjen suunnittelua, varhaiskasvatuksen erityisopettajien toimintaa sekä tukiviittomien ja toiminnanohjauskuvien käyttöä.

Elokuussa 2022 astuu voimaan uusi varhaiskasvatuslaki. Lakiin tulevien muutosten vuoksi myös kuntien paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat päivitetään vuosien 2021–2022 aikana. Muutokset liittyvät pääasiassa lapsen oppimisen ja kehityksen tuen asioihin, esimerkiksi kolmiportaisen tuen käyttöön ottamiseen varhaiskasvatuksessa. Hanke on osa Riihimäen, Hausjärven, Lopen ja Janakkalan varhaiskasvatussuunnitelmien päivitystyötä.

Tuella on väliä -hankkeen tavoitteet

  • varhaiskasvatuksen tuen toteuttamisen vahvistaminen
  • inkluusiota tukevien toimintamallien vahvistaminen
  • luoda erilaisia toimintapolkuja lasten oppimisen ja kehityksen tueksi
  • lisätä varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamista
  • kuntien ja kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmien päivitystyö

 

Lue lisää Oikeus oppia -kehittämisohjelmasta.