Hyppää sisältöön

Liikkuva Riihimäki

Liikkuva Riihimäki -hankkeen tavoitteena on edistää kuntalaisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta liikunnallisen elämäntavan kautta. Hanke on suunniteltu vuosille 2020–2022 ja toimintavuosille on saatu valtionavustusta aluehallintoviraston veikkausvoittovaroista.

Tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on pilotoida hyvinvointipolkua ja toimintarakenteita, jotka tukevat heikommassa asemassa olevien kuntalaisten aktivoimista liikunnallisempaan elämäntapaan ja terveyden edistämiseen. Huomiota kiinnitetään kohderyhmän sisällä erityisesti vähän liikkuviin.

Hankkeen päätavoitteet ovat seuraavat:

  • lapset ja lapsiperheet ja heidän terveyttä edistävät toiminnot
  • työttömien liikunta- ja hyvinvointipolun kehittäminen
  • matalankynnyksen liikuntatarjonnan monipuolistaminen
  • yhteistyö eri tahojen kanssa monikulttuurisen työn kehittämisessä
  • sukupuolten tasa-arvon kehittäminen liikunnallisen elämäntavan edistämisessä
  • liikunta- ja hyvinvointineuvonnan kehittäminen.

Lisätietoja