Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Avoin kunta hankkeen osat

Avoin kunta

Avoin kunta -toiminnan strateginen uudistaminen asukas keskiössä -hankkeessa on tarkoituksena digitalisoida palveluprosesseja avoimesti yhteistyössä sekä asukkaiden että kunnan työntekijöiden kanssa. Samalla tarkoitus on muuttaa työkulttuuria entistä avoimemmaksi.  Yhtenä tämän hankkeen tavoitteena on kuntapalvelujen ja toimintatapojen pysyvä parantaminen entistä asukaslähtöisimmiksi. Avoin kunta -hankkeessa on mukana neljä kuntaa #RakasRiksun lisäksi: Hämeenlinna, Vaasa, Pedersöre ja Kristiinankaupunki. Rahoitus on saatu Valtiovarainministeriöltä. Hankkeessa lisätään lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon.

Hankkeen kuulumiset

Riihimäen kaupunki sekä muut Avoin kunta -hankkeen kunnat ovat hakeneet arjen sankareita kuntatyöntekijöistä. Ensimmäiset arjen sankaritarinat voit lukea Riihimäen kaupungin LinkedInistä. Kuulemme myös mielellämme lisää sankaritarinoita, kuka on sinun työarkesi sankari?

Minun kaupunkini -osiosta tehdään uusi versio projektisuunnitelmasta. Siinä tiivistetään työtä siten, että saadaan rahoituksella parempi hyöty. Tavoitteena on, että asiakasrekisteri on käytössä lokakuussa 2022.

Osallisuuden edistämisen -osiossa toteutettiin kysely vuoden vaihteessa kunnan työntekijöille. Työryhmä on tutustunut erilaisiin digitaalisiin ratkaisumahdollisuuksiin, joilla voidaan vuorovaikutusta edistää kunnan ja erityisesti nuorten kuntalaisten välillä.

Mitä hankkeessa tehdään ja miten se parantaa toimintaa?

Avoin kunta -hankkeessa on neljä osiota. Minun kaupunkini -osiossa rakennetaan asukkaille alusta, missä kaupungin palveluita on helppo käyttää mobiilissa. Tarkoituksena on helpottaa asukkaan asiointia kaupungin kanssa. Samalla luodaan digitaalinen ekosysteemi kaupungin, kaupungin toimijoiden ja asukkaiden kanssa.

Mukana olevien kuntien kanssa pidetään seitsemän yhteistä asiantuntijaluentoa, jotka koskevat työkulttuurin muutosta. Lisäksi Riihimäki tulee kartoittamaan kunnan työntekijöiden digiosaamista. Riihimäellä järjestetään esihenkilölounaita, jotta esihenkilöt saavat tukea työhönsä vertaisiltaan sekä ajankohtaisten keskusteluiden kautta. Koronapandemia on tuonut esihenkilötyöhön lisää painetta.

Osallisuuden edistämisessä on tarkoitus lisätä asukkaiden osallistumista ja vuorovaikutusta. Tämän osion puitteissa tehtiin keväällä 2021 kysely lapsille ja nuorille. Kyselyn tulokset ovat nyt osa Riihimäen strategiatyön dataa. Osallisuuden edistämisessä tarkoituksena on, että henkilökunta oppii toimimaan asukaslähtöisesti ja osallistavasti.

Palveluprosessien parantuessa toimivat ne sujuvammin ja aikaa sekä muita resursseja säästetään. Kehitystyö jaetaan hankkeessa mukana olevien kuntien kesken. Yhdessä viiden kunnan on tarkoitus kehittää hankeen aikana 10–15 palveluprosessia.

Riihimäen budjetti hankkeessa on 567 500 euroa, josta kaupungin omavastuuosuus on 85 000 euroa.