Laitoksissa ja kaupunginhallituksen määräämissä sosiaalihuollon yksiköissä suoritettavien ennakkoäänestystoimitusten ajankohdista julkaistaan kuulutus ao. laitoksessa tai yksikössä vaalitoimikunnan toimesta.

Kaupunginhallituksen päätös 11.2.2019 § 50
Kaupunginhallituksen päätös 11.3.2019 § 91
Kaupunginhallituksen päätös  25.3.2019 § 105

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0