Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, jonka äänestysalueen vaaliluetteloon hänet on merkitty.

Kotiäänestykseen oikeutettu ei ole liikunta- tai toimirajoitteinen henkilö, jolla on mahdollisuus itse kuljetuksen järjestäen ilman kohtuuttomia vaikeuksia käydä äänestämässä yleisessä ennakkoäänestyspaikassa tai vaalipäivänä omalla äänestyspaikalla.

Ajankohta ja ilmoittautuminen

Kotiäänestys toimitetaan 15.-21.5.2019 kello 9-20 välisellä ajalla.

Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle osoitteella Keskusvaalilautakunta, PL 125, 11101 Riihimäki, tai puhelimitse Eija Kokkoselle, p. 019 758 4014, viimeistään tiistaina 14.5.2019 kello 16.00 mennessä.

Lomaketta, jolla ilmoituksen voi tehdä, on saatavissa kaupungintalon Tietotuvasta Matkakeskuksessa, Eteläinen Asemakatu 2, katutaso, tai oikeusministeriön vaalisivulta.

Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös toinen henkilö. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jonka kotikunta äänioikeusrekisterissä on Riihimäki. Mikäli omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Lisätietoja oikeusministeriön vaalisivuilta
https://vaalit.fi/aanestaminen-kotona

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0