Eduskuntavaalit toimitetaan su 14.4.2019 ja ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 3.-9.4.2019. Kaupunginhallitus on päättänyt 14.1.2019 § 6, että vaalien ulkomainonta alueilla, jotka ovat kaupungin hallinnassa ja määräysvallassa aloitetaan viikkoa ennen  vaalien ennakkoäänestyksen alkua 27.3.2019 lukien ja edellyttää, että mainokset poistetaan vaalipäivää seuraavana päivänä. Asemakaava-alueen ulkopuolella vaalimainonta voidaan aloitta 14.3.2019.

Teknisen johtajan päätös ulkomainonnasta 32/2019

Vaalimainonnan yleisohje vuoden 2019  eduskuntavaalien ulkomainonnassa Riihimäellä

Riihimäen kaupungin asemakaava-alueella on käytössä keskitetty vaalimainonta kaupungin omistamissa kehikoissa seuraavin ehdoin:

  • Kaupungin toimesta pystytetään kaupungin alueelle vaalimainostelineitä siten, että jokaiselle puolueelle ja valitsijayhdistykselle on varattu yhtä monta paikkaa.
  • Kaupunki huolehtii kehikkojen paikalleen toimittamisesta ja poistamisesta määräaikana.
  • Mainosten liimaamisesta, paikalleen asettamisesta, huoltamisesta ja poistamisesta sekä mainosten taustalevystä vastaavat puolueet ja valitsijayhdistykset.
  • Telineessä paikat määräytyvät vasemmalta oikealle siinä järjestyksessä kuin ehdokkaat ovat ehdokaslistojen yhdistelmässä.

Opaskarttalinkki vaalimainospaikoille:
https://kartta.riihimaki.fi/ims?layers=Opaskartta&request=search,vaalimainospaikat

Vaalimainonta asemakaava-alueen ulkopuolella on puolueiden ja valitsijayhdistysten hyväksymillä julisteilla seuraavin ehdoin:

  • Mainonta kielletään liikennemerkkipylväässä ja kaupungin omistamissa rakennuksissa ja aidoissa sekä kaupungin silloilla ja valaisinpylväissä, joissa on mainostoimistolle vuokrattuja mainoksia.
  • Kasvaviin puihin mainoksia saa kiinnittää ainoastaan narulla.
  • Yksityisten omistamilla alueilla ja rakennuksissa, aidoissa jne. tapahtuvaan mainontaan on saatava kiinteistön omistajan tai haltijan lupa.
  • Mainokset tulee kiinnittää siten, etteivät ne haittaa liikennettä ja näkyvyyttä.

Väyläviraston tiedote mainosten pystyttäjille > tästä

Lisätietoja:
kunnossapitovastaava Arto Rämäkkö
p. 019 758 4933 tai
arto.ramakko(at)riihimaki.fi

 

 

 

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1