Laitoksissa ja kaupunginhallituksen määräämissä sosiaalihuollon yksiköissä suoritettavien ennakkoäänestystoimitusten ajankohdista julkaistaan kuulutus ao. laitoksessa tai yksikössä vaalitoimikunnan toimesta.

Kaupunginhallituksen päätös 11.2.2019 § 49

Kaupunginhallituksen päätös 11.3.2019 § 90

Kaupunginhallituksen päätös  25.3.2019 § 104

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1