Työllisyyspalvelut Yleinen

Uusi hanke tarjoaa riihimäkeläisyrityksille apua työvoiman löytämiseen

Riihimäen kaupungin Fiksun työllistäjän Riksu -hanke kertoo paikallisille yrityksille keinoista, joiden avulla sopivien työntekijöiden löytäminen ja palkkaaminen on helpompaa. Hanke myös avustaa yrityksiä mahdollisten työllistämiseen liittyvien taloudellisten tukien selvittämisessä.

Ensimmäisenä askeleena hanke lähestyy Riihimäen yrityksiä kyselylomakkeella, jolla kartoitetaan yritysten rekrytointitarpeet, kokemukset työllistämispalveluista ja kielitaitovaatimukset.

”Monien yritysten kasvun, kehityksen ja toiminnan esteenä on työvoiman saatavuus. Samalla monesti todetaan, että työpaikat ja työntekijät eivät kohtaa. Tilanteessa, jossa sekä työpaikat että työntekijät ovat piilossa, useat työnhakijat jäävät osaamisestaan huolimatta ilman työtä”, työllistämisasiantuntija Botond Vereb-Dér sanoo.

Palkkatuen, työllistämislisän ja työkokeilun avulla yritys voi palkata uusia työntekijöitä pienemmällä taloudellisella riskillä. Rekrytointikoulutuksella ja oppisopimuksella yritys taas saa mahdollisuuden kasvattaa omien tarpeidensa mukaisia työntekijöitä.

”Nopeasti saatavilla olevaa työvoimaa on olemassa. On kuitenkin mahdollista, että heidän osaamisensa vaatii pientä päivittämistä”, Botond Vereb-Dér toteaa.

”Yritykset haluavat minimoida riskinsä, ja etsivät siksi luonnollisesti valmiita työntekijöitä.”

Vaikka työnhakijalla olisi selkeä tavoite työelämän suhteen, voivat erilaiset tekijät johtaa pitkittyneeseen työttömyyteen. Tähän halutaan vaikuttaa sekä valtiollisella että kunnallisella tasolla. Molemmat tahot tarjoavat tukia ja palveluita, joiden avulla halutaan madaltaa yritysten kynnystä palkata erilaisissa tilanteissa olevia työnhakijoita.

Työllistämisasiantuntija Botond Vereb-Dér on lähiaikoina yhteydessä riihimäkeläisiin yrityksiin hankkeen tarjoamien räätälöityjen palveluratkaisujen osalta. Ratkaisumahdollisuuksia uusien, kehittymishaluisten tekijöiden löytämiseen tuotetaan yhteistyössä kaupungin työvalmentaja Mika Ågrenin kanssa.

Lisätietoja:

Botond Vereb-Dér
työllistämisasiantuntija
050 372 6272
Fiksun työllistäjän Riksu -hanke

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1

Kommentit on suljettu.