Kotipalvelut Vanhuspalvelut Yleinen

Tukiverkko-tiimin toiminta käynnistyi kotihoidossa

Uusi Tukiverkko-tiimi on käynnistänyt toimintansa Riihimäen kaupungin kotihoidossa. Tiimi ottaa jatkossa vastaan kaikki kotihoitoon tulevat asiakkaat ja kotihoidon asiakkuus käynnistyy Tukiverkko-jaksolla.

”Tukiverkko-jakson avulla asiakas saa juuri hänen tarvitsemansa palvelut, joista osaavat hoitajat sopivat yhdessä asiakkaan kanssa”, palveluvastaava Sanna Lukkari kertoo.

Jakson aikana tehdään yhdessä kaikki tarpeellinen asiakkaan itsenäisen toimintakyvyn turvaamiseksi. Tukiverkko-tiimin punaisena lankana on kotihoidon tarpeessa olevien asiakkaiden oman toimintakyvyn kehittäminen.

”Haluamme tarjota jokaiselle mahdollisuuden selviytyä arjessa itsenäisesti. Tämä edellyttää aikaa kuntouttamiseen tilanteissa, joissa oma toimintakyky on jostain syystä romahtanut”, palveluesimies Janne Yrjölä sanoo.

Tyypillinen tilanne on sellainen, jossa henkilö on joutunut pidemmäksi ajaksi sairaalaan jonkun tapahtuman tai operaation myötä. Ilman asianmukaista kuntoutusta ihmisen toimintakyky voi jäädä alhaisemmalle tasolle ja elämän mielekkyys kärsii.

”Sekä asiakkaiden hyvinvoinnin että palvelujen järjestämisen näkökulmasta koemme mielekkäämmäksi panostaa resursseja kuntouttamiseen kuin tarjota heikentyneen toimintakyvyn edellyttämät palvelut. Tämä toimintatapa halutaan juurruttaa osaksi kotihoitoa, ja Tukiverkko-tiimi on tässä tärkeä askel.”

Lisätiedot:

Sanna Lukkari
palveluvastaava
040 330 4984

Janne Yrjölä
palveluesimies
040 664 5609
Kotiin annettavat palvelutOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.