Katu- ja puistoyksikkö Ympäristö ja luonto

Torju etanoita turvallisesti

Kaupungin ympäristönsuojelun ja kaupunkitekniikan vastuualueille on tullut tietoa, että espanjansiruetanoiden torjuntaan on käytetty muun muassa suolaa tai punamultamaalien puunsuoja-aineena käytettyä rautasulfaattia eli rautavihtrilliä. Rautasulfaatti on haitallista nieltynä ja se ärsyttää silmiä, ihoa ja hengityselimiä. Kaupungin toukokuussa jakama etanoiden torjuntaan käytettävä aine on kauppanimeltään Ferramol, joka sisältää vaikuttavana aineena rautafosfaattia.

Etanoiden torjuntaan käytettävät aineet luokitellaan kasvinsuojeluaineiksi. Kasvinsuojeluaineita käytetään suojelemaan kasveja ja kasvituotteita kasvintuhoojilta maa-, metsä- ja puutarhataloudessa. Suomessa saa myydä ja käyttää ainoastaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymiä kasvinsuojeluaineita. Tukes päättää valmisteiden käytön ehdoista. Ainoastaan kasvinsuojeluainerekisterissä olevia kasvinsuojeluaineita saa myydä ja käyttää.

Helppo keino varmistua siitä, että tuote soveltuu etanoiden torjuntaan, on lukea pakkausmerkinnät. Jos pakkauksessa ei lue, että se on tarkoitettu kyseiseen tarkoitukseen, sitä ei saa käyttää torjuntaan. Torjunta-aineiden pakkauksessa on aina kerrottu valmisteen käyttötarkoitus, käyttö-ohjeet, käytön rajoitukset, suojainohjeet ja ympäristöhaittojen ehkäisy sekä vaara- ja turvalausekkeet.

Suurina määrinä ruokasuolalla eli natriumkloridilla on haitallisia vaikutuksia kasvillisuuteen ja eliöstöön, maaperään ja pohja- ja pintavesiin, etenkin pohja- ja kaivovedet ovat herkkiä suolan kertymiselle. Suolaa kuten muitakaan aineita ei siis kannata etanoiden torjumisen toivossa levittää pihoille, ellei niitä ole siihen tarkoitukseen tarkoitettu.

Kasvinsuojeluaineiden turvallinen käyttö, Tukes

Lisätietoja:

Päivi Sundman, vs. kaupunginpuutarhuri. paivi.sundman@riihimaki.fi, puh. 040 485 9622

Espanjansiruetanoiden torjunta ja siihen liittyvät kysymykset: vieraslajit@riihimaki.fi, puh. 040 664 7135

 

 

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1

Kommentit on suljettu.