Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Riihikodin yksikkömuutokset on toteutettu

17.6.2022 Tiedotteet Elä ja voi hyvin

Riihikodin ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen lyhytaikaisen hoidon, kuntoutumis- ja arviointiyksikön, Lakun, ja pitkäaikaishoidon yksikön, Tornin, välinen yksikkömuutos on toteutunut suunnitelman (12/2021) mukaisesti. Muutos saatiin pääosin toteutettua 05/2022 aikana, jolloin henkilöstö ja asiakkaat siirtyivät suunnitellusti Riihikodin sisällä uusiin tiloihin.

Yksiköiden nykysijainti

Laku sijaitsee Riihikodin A-rakennuksen 3. ja 4. kerroksessa.

Torni sijaitsee B- rakennuksen 1. ja A- rakennuksen 5. kerroksessa. Ensimmäiseen kerrokseen muuttivat entisen Tornin 3. ja 4. kerroksen lähes kaikki asiakkaat. Nykyisen Lakun tiloissa on toistaiseksi muutamia pitkäaikaispuolen asiakkaita, jotka tulevat muuttamaan pitkäaikaispuolen yksiköihin.

Vaikutukset asiakkaisiin

Henkilökunta on siirtynyt muutoksen mukana. Asiakkaiden tuntemisen kannalta tämä on koettu todella tärkeäksi. Se on vaikuttanut positiivisesti asiakkaiden, omaisten sekä asianhoitajien suhtautumiseen muutosprosessia kohtaan.

Lyhytaikaisessa hoidossa on pitkäaikaishoitoa runsaampi päivittäinen asiakasvaihtuvuus. Muutoksella on tarkoitus tehostaa lyhytaikaisen hoidon ja kuntoutumisen laatua. Runsas asiakasvaihtuvuus lisää yksikössä infektioiden määrää, ja yksikön sulkutilanteet ovat lamaannuttaneet yksikön toimintaa aikaisemmin. Jatkossa toimintaa pystytään jatkamaan normaalisti toisessa kerroksessa, jolloin asiakkaat pääsevät sovituille jaksoille aikaisempaa varmemmin. Henkilökunnalta on saatu myös positiivista palautetta työnsuunnittelun hallinnasta muutoksen myötä.

Muutos mahdollisti Tornin asiakkaiden siirtymisen väljempiin tiloihin, joissa on mahdollisuus muun muassa nauttia viihtyisästä sisäpihasta ja yhteisistä kodikkaista oleskelutiloista.

Asiakkaan kertomaa:

”Ihanaa päästä puutarhaa hoitamaan.”