Hyppää sisältöön

Riihikodin yksikkömuutokset 2021–2022

8.12.2021 Tiedotteet Elä ja voi hyvin Asuminen

Riihimäen kaupungin aikuisten asumispalveluissa käynnistyi kesäkuussa 2021 suunnittelu nykyisen lyhytaikaisen arviointi- ja kuntoutumisyksikön (Laku) uudelleenorganisoimiseksi.
Perusteena muutoksen suunnittelulle oli lyhytaikaisen hoidon ja kuntoutumisen laadun tehostaminen. Työntekijät ovat eri yhteyksissä nostaneet esiin, että nykyinen Laku-yksikkö on liian iso. Sulkutilanteet ovat lamaannuttaneet yksikön toimintaa, ja myös asiakkaat kokevat pienet yksiköt rauhallisempina ja turvallisempina.

Ennakkovaikutusten arviointi

Suunnittelu käynnistyi Riihimäen kaupungin sisäisenä työnä ennakkovaikutusten arvioinnilla, jota varten hankittiin tietoa nykytilasta, vaihtoehdoista ja vaikutuksista. Kerätyn tiedon pohjalta muodostetiin kaksi ratkaisuvaihtoehtoa ja vertailtiin niiden hyviä ja huonoja puolia. Ratkaisuja verrattiin tilanteeseen, jossa ei tehdä mitään muutosta. Tarkastelussa huomioitiin asiakkaiden, omaisten, työntekijöiden, geriatrien, palveluohjauksen, palveluntuottajan ja talouden erilaisia vaikutuksia.

Päätös

Riihikodin sisällä lyhytaikaisyksikkö Laku tulee siirtymään Tornin 3. ja 4. kerroksen tiloihin ja näiden tilojen asukkaiden kanssa aloitetaan neuvottelut palveluvastaavien toimesta Lakun nykyisiin tiloihin siirtymisestä.

Vaikutukset

Muutosvaiheessa lyhytaikaispuolen ja pitkäaikaispuolen asiakkaat tulevat kyseisissä yksiköissä väliaikaisesti sekoittumaan. Muutos alkaa näkyä yksiköissä joulukuun 2021 aikana. Palveluvastaava tulee olemaan yhteydessä tammi-helmikuussa 2022 Tornin 3. kerroksen sekä 4. kerroksen asukkaisiin, asianhoitajiin ja omaisiin.

Tavoite

Tavoiteaika muutoksen toteutumiselle on suunniteltu olevan kesäkuussa 2022.
Muutos mahdollistaa Tornin 3. ja 4. kerroksen nykyisille asiakkaiden siirtymisen väljempiin tiloihin, joissa on mahdollisuus muun muassa nauttia viihtyisästä sisäpihasta.