Hyppää sisältöön

”Puhu poliitikolle” – demokratiahanke

7.2.2022 Tiedotteet Elä ja voi hyvin Kirjasto Hankkeet

Ratamo-kirjastoissa käynnistyi uusi ”Puhu poliitikolle” – demokratiatyö Ratamo-kirjastoissa -hanke

Hankkeen tavoitteena on muodostaa kirjastojen demokratiatyöhön arkeen soveltuva toimintamalli ja myös pilotoida eli kokeilla sitä. Aktiivisen kansalaisuuden, sananvapauden ja demokratian edistäminen ovat nykyisen kirjastolain tavoitteita ja kirjasto voi osaltaan mahdollistaa yhteisöllisyyttä, läpinäkyvyyttä ja demokratian toteutumista esimerkiksi toimimalla osallistumisen, kohtaamisten ja turvallisen keskustelun alustana.

Yhteisen hankkeen tavoitteena on rakentaa alueen kirjastoista matalan kynnyksen arvovapaita ja fyysisiäkin kohtaamispaikkoja, joissa on mahdollista keskustella turvallisesti esimerkiksi kuntatason päättäjien ja ammattipoliitikkojen kanssa ja jossa kuntalaisen ääni voi tulla kuulluksi. Kuntalaisten tulee voida osallistua ja vaikuttaa myös vaalien ulkopuolella ja on tärkeää, että ajankohtaisista asioista ja päätöksenteosta voidaan saada ja jakaa oikeaa ja ajantasaista tietoa. Tavoitteena on saada aikaan nk. positiivista kuulemista päätöksenteossa mekaanisestikin toteutuvan lakisääteisen kuulemisen lisäksi. Samalla voidaan lisätä kirjastojen tunnettuutta ja saavutettavuutta aktiivisen kansalaisuuden tiloina.

Puhu poliitikolle -hankkeen hanketyöntekijä Noora Tammilehto

 

Projektityöntekijänä Noora Tammilehto

Hankkeeseen on palkattu projektityöntekijäksi Noora Tammilehto, jonka tehtävänä on ensinnäkin laatia selvitys siitä, kuinka alueen kirjastot voivat käytännössä toimia arvovapaina kohtaamispaikkoina kunkin kunnan tai kaupungin toimintaympäristöön soveltuvalla tavalla. Hankkeessa tavoitellaan kunnan avaintoimijoita, joiden kanssa ja kautta keskusteluyhteyttä kuntalaisten ja päättäjien välillä voidaan rakentaa. Tavoitteena on myös toteuttaa pilotointiin liittyviä tapahtumia kaikissa Ratamo-kirjastoissa ja laatia kirjastojen käyttöön soveltuva toimintamalli sekä työkaluja demokratiatyöhön. Demokratiatyö halutaan juurruttaa osaksi kirjastojen arkea, normaalia toimintaa. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki kuntalaiset, mutta erityisesti äänestämättä jättäneet henkilöt, nuoret ja maahanmuuttajataustaiset.

Projektityöntekijä Noora Tammilehto esittäytyy:

”Olen Noora Tammilehto ja 31.1.2022-31.7.2022 välisen ajan hanketyöntekijänä Puhu poliitikolle -demokratiahankkeessa. Edistän aktiivista kansalaisuutta, sananvapautta ja demokratiaa Ratamo-kirjastoissa. Kehitän uudenlaisia toimintatapoja kuntalaisten/kaupunkilaisten osallistamiseen. Kirjastot tulevat siis jatkossa olemaan yhteisöllisyyden ja osallisuuden kannalta merkityksellisiä kohtauspaikkoja kaupunkilaisille.

Olen itse Janakkalan kunnanvaltuutettu, maakuntavaltuutettu ja aluevaltuutettu. Koulutukseltani olen hallintotieteiden kandidaatti. Vaikka olenkin itse kuntapäättäjänä, niin koen, että tulevaisuudessa päätöksentekoa tullaan ohjaamaan yhä enemmän kuntalaisille, jotka haluavat vaikuttaa yhä enemmän niihin asioihin jotka kokevat itselleen tärkeiksi”.

Ratamo-kirjastoihin kuuluu Hausjärven, Hyvinkään, Lopen, Nurmijärven ja Riihimäen kirjastot.

layout_contacts

layout_contacts