Hyppää sisältöön

Kulmalan puistokadun sulku jatkuu lokakuun loppupuolelle

14.9.2021 Tiedotteet Elä ja voi hyvin Asu ja rakenna Liikenne ja kadut Puistot ja viheralueet

Kulmalan puistokadulla on rakennettu kesän aikana uutta putkisiltaa Vantaanjoen uomaan. Töiden johdosta Kulmalan puistokatu on ollut suljettuna ja tilapäiset kiertotiejärjestelyt käytössä. Kiertotiejärjestelyitä on tarve jatkaa urakan loppuun, jonka tämän hetkinen arvioitu valmistumisajankohta on lokakuun lopulla.

Urakka on valitettavasti viivästynyt pakollisten lisätyövaiheiden johdosta. Ensimmäisenä uoman kunnostuksen yhteydessä on löytynyt pilaantunutta maata ja sedimenttejä, ja puhdistustöihin on mennyt suunniteltua enemmän aikaa. Toisena pääkohtana viivettä aiheuttaa pohjaolosuhteiden johdosta tehtävät lisäpainumaseurannat, joissa siltapaikkaa kuormitetaan esikuormituspenkereellä liikennekuormaa vastaavalla painolla estämään käyttöönoton jälkeiset painumat.

Kulmalan puistokadun putkisillan rakentaminen on osa Vantaanjoen tulvariskien hallintaa sekä laajempaa kokonaisuutta, jonka johdosta mm. uusitaan Riihimäellä sijaitsevia vanhoja pienempiä kaksiosaisia putkisiltoja yksiaukkoisiksi suuremmiksi putkisilloiksi.

Vastaavana työnjohtajana Kulmalan puistokadun urakassa toimii Janek Kuusikmaa / Lännen Alituspalvelu Oy (p. 0400 549 313). Tilaajan yhteyshenkilöinä hankkeen rakennuttamisasioissa toimivat Riihimäen kaupunki / Anniina Aho (2) (p. 040 330 4925) ja Riihimäen Vesi / Jukka Salminen (p. 040 330 4967).

Kohteelle on saatu valtionavustusta, joka on 50 prosenttia avustuksen käyttötarkoituksen mukaisista hyväksyttävistä kustannuksista.