Hyppää sisältöön

Kulmalan puistokadun putkisillan rakentaminen alkaa

12.5.2021 Tiedotteet

Työ on merkittävä toimenpide osana Vantaanjoen tulvariskien hallintaa

Lännen Alituspalvelu Oy:n on määrä aloittaa 17.5. alkavalla viikolla Kulmalan puistokadun putkisillan rakentamistyöt. Työt alkavat tilapäisten liikennejärjestelyiden toteutuksella sekä työmaan perustamisella. Työt kestävät noin kolme kuukautta, ja urakan on määrä valmistua elokuun lopulla.

Työt tulevat aiheuttamaan valitettavaa haittaa liikenteelle. Kulmalan puistokadun katuyhteys joudutaan katkaisemaan työn ajaksi siltapaikan kohdalta. Tämän vuoksi liikenne joudutaan ohjaamaan kiertoteille, järjestelyt koskevat myös kevyttä liikennettä. Moottoriajoneuvoliikenne ohjataan kiertämään sekä 1) Teollisuuskadun että 2) Eteläinen Asemakadun – Paloheimonkadun – Etelän Viertotien reittiä. Kevyen liikenteen kiertoreitti on lyhyempi, ja sovittu kulkemaan Voimalankadun ja Eteläisen Asemakadun väliä, joka on yksityinen tonttiväylä. Kiinteistöjen kulkuyhteyksien säilymisestä huolehditaan koko urakan ajan. Lännen Alituspalvelu Oy toimii ko. urakassa pääurakoitsijana vastaten omien toimenpiteidensä edellyttämästä tiedotuksesta kiinteistöjen suuntaan.

Vastaavana työnjohtajana kyseisessä urakassa toimii Janek Kuusikmaa / Lännen Alituspalvelu Oy (p. 0400 549 313). Tilaajan yhteyshenkilöinä hankkeen rakennuttamisasioissa toimivat Riihimäen kaupunki / Anniina Aho (2) (p. 040 330 4925) ja Riihimäen Vesi / Jukka Salminen (p. 040 330 4967).

Kohteelle on saatu valtionavustusta, joka on 50 prosenttia avustuksen käyttötarkoituksen mukaisista hyväksyttävistä kustannuksista.

Lisätietoa:

Riihimäen keskusta on maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä (20.12.2011) nimetty valtakunnallisesti merkittäväksi tulvariskialueeksi. Alue on siten yksi Suomen 21 merkittävästä tulvariskialueesta. Tulvariskien vähentämiseksi, tulvien ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi sekä tulviin varautumisen parantamiseksi merkittävän tulvariskialueen sisältäville vesistö- ja merenrannikon alueille on laadittu tulvariskien hallintasuunnitelmat. Vantaanjoen tulvariskien hallintasuunnitelma on laadittu Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ympäristövastuualueella Vantaanjoen vesistöalueen tulvaryhmän ohjauksessa. Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmassa yhtenä tärkeänä toimenpiteenä on esitetty Riihimäen keskusta-alueen alimitoitettujen siltarumpujen korvaaminen putkisilloilla. Nämä siltarummut sijaitsevat Teollisuuskadulla, Kulmalan puistokadulla, Eteläisellä Asemakadulla ja Väinö Sinisalon kadulla. Lisäksi toteutettavien toimenpiteiden avulla voidaan osaltaan turvata Vantaanjoen yläosan nykyinen ja tuleva kalataloudellinen merkitys ja arvo. Putkisiltojen putken koon kasvaessa esim. kalankulku voi parantua. Kaupunki on uusinut putkisillan Teollisuuskadulla vuonna 2020. Väylävirasto on uusinut Vantaanjoen ylittävän ratasillan 2018–2019, Väyläviraston hanke on ollut erillinen, mutta osaltaan palvellut merkittävästi Riihimäen keskustan tulvariskien hallintaa.

Alustava, viitteellinen suunnitelma toteutettavasta liikenteen kiertoreittijärjestelystä:

Viitteellinen liikenteenohjaussuunnitelma