Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Ko­ro­na­pas­si käyt­töön kai­kis­sa Rii­hi­mäen kau­pun­gin ylei­sö­ti­lai­suuk­sis­sa ja osas­sa asia­kas­ti­lois­ta

10.12.2021 Tiedotteet Elä ja voi hyvin Korona

Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätti 9.12.2021 ulottaa koronarajoituksia Kanta-Hämeessä asiakas- ja yleisötilojen käyttöön. Tartuntatautilain pykälään 58 d perustuva päätös on voimassa 11.–31.12.2021, ja se koskee laajasti erilaisia asiakas- ja yleisötiloja, esimerkiksi kauppoja, urheilutiloja, kirjastoja, museoita ja teattereita.

Aluehallintoviraston päätös on jatkoa 4.12. voimaan tulleisiin määräyksiin, joiden mukaan Riihimäen kaupunki kielsi yli 50 hengen sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet. Määräyksen vaihtoehtona järjestäjä voi ottaa käyttöön koronapassin.

Aluehallintoviraston päätösten seurauksena Riihimäen kaupunki ottaa käyttöön koronapassin rajoitusten sijaan kaikissa toiminnoissa, joissa se on mahdollista. Koronapassi on käytössä toistaiseksi kaikissa kaupungin järjestämissä yleisötilaisuuksissa ja osassa asiakastiloista lauantaista 11. joulukuuta 2021 alkaen. Passin ottavat käyttöön esimerkiksi uimahalli, Riksula ja kaupungin museot, kuten Suomen lasimuseo ja Riihimäen taidemuseo sekä vuoden 2022 alussa avautuva Riihimäen kaupunginmuseo. Passi on käytössä myös yleisötilaisuuksissa, kuten esimerkiksi Riihimäen kansalaisopiston ja musiikkiopiston joulukonserteissa.

Riihimäen kaupunki kehottaa asukkaita hakeutumaan viipymättä koronarokotukseen, jos rokotesuoja on vielä puutteellinen.

Kaikilla asiakastilojen haltijoilla tulee olla kirjallinen suunnitelma siitä, millä toimilla ne estävät asiakkaiden tai osallistujien välisten lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä. Jos toimija edellyttää asiakkailta koronapassia rajoitusten vaihtoehtona, myös tieto siitä tulee olla kirjattuna suunnitelmaan. Suunnitelma on pidettävä tiloissa asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien nähtävillä (ei kuitenkaan yleisötilaisuuksissa).

Koronapassia ei voi ottaa käyttöön sellaisissa tiloissa, jotka ovat tavanomaisen elämän tai lakisääteisten oikeuksien kannalta olennaisia. Tämän vuoksi koronapassia ei voi ottaa käyttöön esimerkiksi kirjastossa, nuorisopalveluissa, apteekeissa, vähittäiskaupoissa, posteissa, huoltoasemilla tai kirjastoissa. Poikkeuksena ovat  näissä tiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet, joissa yli 16-vuotiailta osallistujilta edellytetään koronapassia. Alle 16-vuotiaiden osallistumista yleisötilaisuuksiin ei muutoinkaan rajoiteta, vaikka järjestäjä edellyttäisi muilta osallistujilta koronapassia.

Tilojen käyttöä koskeva määräys koskee myös esimerkiksi lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Päätös ei kuitenkaan estä harrastamista, vaan toimintaa voi edelleen jatkaa terveysturvallisuustoimia lisäämällä. Toimijat voivat harkita esimerkiksi vanhempien oleskelun rajoittamista lasten harrastustiloissa. Lisäksi kaupungin tiloja käyttävät organisaatiot, yhdistykset ja seurat päättävät omalta osaltaan koronapassin käyttöönotosta ja huolehtivat terveysturvallisen tilaisuuden järjestämisestä.

Aluehallintovirasto muistuttaa lisäksi, että erilaisissa asiakas- ja yleisötiloissa pitää noudattaa tartuntatautilain pykälän 58 c yleisiä hygieniavaatimuksia koko Suomessa riippumatta siitä, onko koronapassi käytössä. Lisätietoa yleisistä hygieniavaatimuksista löytyy aluehallintoviraston verkkosivuilta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta löytyy ohjeita koronatodistuksen käyttöönotosta.