Kaupunkitekniikka Liikenne ja kadut Tekniset palvelut Yleinen

Teollisuuskadun putkisillan rakentaminen alkaa

Työ on merkittävä toimenpide osana Vantaanjoen tulvariskien hallintaa

Riihimäen kaupunki ja Recset Oy ovat solmineet sopimuksen Teollisuuskadun putkisillan rakentamisurakasta. Työt aloitetaan 18.5. alkavalla viikolla tilapäisten liikennejärjestelyiden toteutuksella sekä työmaan perustamisella. Työt kestävät noin kolme kuukautta, ja urakan on määrä valmistua elokuun lopulla.

Työt tulevat aiheuttamaan valitettavaa haittaa liikenteelle. Teollisuuskadun katuyhteys joudutaan katkaisemaan työn ajaksi siltapaikan kohdalta. Tämän vuoksi liikenne joudutaan ohjaamaan kiertoreitille, järjestely koskee myös kevyttä liikennettä. Kiinteistöjen kulkuyhteyksien säilymisestä huolehditaan koko urakan ajan. Recset Oy toimii ko. urakassa pääurakoitsijana vastaten omien toimenpiteidensä edellyttämästä tiedotuksesta kiinteistöille.

Vastaavana työnjohtajana kyseisessä urakassa toimii Jarno Tamminen / Recset Oy (p. 0400 738 977). Urakan työmaavalvontatehtävät toteuttaa Rakennuttajatoimisto HTJ Oy. Rakennuttajakonsultin projektipäällikkönä ja hankkeen turvallisuuskoordinaattorina toimii Jesse Tikka (p. 040 674 7775) sekä työmaavalvojana Markku Jylhä (p. 050 413 2548). Tilaajana hankkeessa toimii Riihimäen kaupunki, kunnallistekninen suunnittelukeskus / Maria Vasko (p. 040 860 9882).

Lisätietoa:

Riihimäen keskusta on maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä (20.12.2011) nimetty valtakunnallisesti merkittäväksi tulvariskialueeksi. Alue on siten yksi Suomen 21 merkittävästä tulvariskialueesta. Tulvariskien vähentämiseksi, tulvien ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi sekä tulviin varautumisen parantamiseksi merkittävän tulvariskialueen sisältäville vesistö- ja merenrannikon alueille on laadittu tulvariskien hallintasuunnitelmat. Vantaanjoen tulvariskien hallintasuunnitelma on laadittu Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ympäristövastuualueella Vantaanjoen vesistöalueen tulvaryhmän ohjauksessa. Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmassa yhtenä tärkeänä toimenpiteenä on esitetty Riihimäen keskusta-alueen alimitoitettujen siltarumpujen korvaaminen putkisilloilla. Nämä siltarummut sijaitsevat Teollisuuskadulla, Kulmalan puistokadulla, Eteläisellä Asemakadulla ja Väinö Sinisalon kadulla. Lisäksi toteutettavien toimenpiteiden avulla voidaan osaltaan turvata Vantaanjoen yläosan nykyinen ja tuleva kalataloudellinen merkitys ja arvo. Putkisiltojen putken koon kasvaessa esim. kalankulku voi parantua. Väylävirasto on uusinut Vantaanjoen ylittävän ratasillan 2018–2019, tämä hanke on ollut erillinen, mutta osaltaan palvellut merkittävästi Riihimäen keskustan tulvariskien hallintaa.

Alustava, viitteellinen suunnitelma toteutettavasta liikenteen kiertoreittijärjestelystä:

Liikenteenohjaussuunnitelma Teollisuuskadun putkisiltaOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1

Kommentit on suljettu.