Päätöksenteko

Tekninen lautakunta 31.8.2021, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
4 Toimialuekatsaus ja muut ajankohtaiset asiat
5 Teknisen lautakunnan kokoontuminen 2021 ja pöytäkirjan tarkastaminen sekä lautakunnan päätösten nähtävillä olo
6 KOy Paimenpolku 2 myyminen 1 kpl
7 Ehdokkaat kiinteistöosakeyhtiöiden hallituksiin
8 Edustajien nimeäminen asuin- ja kiinteistöyhtiöiden yhtiökokouksiin
9 Ilmoitusasiat
10 Viranhaltijapäätökset 1 kpl
11 Valitusosoitus

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.