Kaupunginvaltuusto

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus julki

Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunnan mukaan kaupungin strategia on innovatiivinen ja haasteellinen. Lautakunta suosittelee arviointikertomuksessaan, että kärkihankkeiden eteneminen varmistetaan tarkalla etukäteissuunnittelulla ja välitavoitteiden asettamisella.

”Uusi hallintosääntö on selkeyttänyt poliittista ja operatiivista vastuunjakoa. Samalla on kuitenkin varmistettava, että kaupungilla on käytössään hyvät arviointikäytännöt ja luottamushenkilöillä on mahdollisuus valvoa esimerkiksi päätöksenteon strategianmukaisuutta,” tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kai Heimonen sanoo.

Riihimäen kaupunginvaltuusto käsittelee 3.6. tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tilivuodesta 2018 tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.

Arviointikertomuksessa on tällä kertaa yhteensä 25 suositusta, jotka tarkastuslautakunta näkee toimintaa kehittävinä keskustelunavauksina. Tarkastuslautakunta haluaa tukea arviointikertomuksellaan kaupungin kehitystyötä antamalla suosituksia havaintojensa perusteella. Arviointikertomus on luettavissa Riihimäen kaupungin verkkosivuilla.

Tarkastuslautakunnan tehtävä on arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tarkoituksenmukaisella tavalla. Riihimäellä tarkastuslautakuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi kahdeksan jäsentä.

 

Lisätietoja:

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kai Heimonen, p. 040 5019464

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.