Kulttuuri Kulttuuri ja vapaa-aika

Taide käyttöön! Yhteiskuntataiteilijatoiminnan työ jatkuu vuoteen 2020

Riihimäen kaupunki on valittu osatoteuttajana mukaan Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamaan Taide käyttöön -hankkeeseen, jolla luodaan toimintamalleja luovan suunnittelun ja rakennusalan yhteistyöhön. Riihimäen osahanke käynnistyy elokuussa 2018 ja jatkuu vuoden 2020 loppuun. Hankkeen projektipäällikkönä toimii kuvanveistäjä Marjukka Korhonen ja projektikoordinaattorina FM Sonja Leppänen.

Hankkeen myötä Riihimäelle saadaan tuotettua taideohjelma eli periaatteet toimintatavoista, joilla taide yhdistetään rakentamiseen. Julkisella taiteella on kaupunkien keskustoja ja liikenteellisiä solmukohtia elävöittävä ja elinvoimaa lisäävä vaikutus. Tämä on keskeinen osa mm. keskustan kehittämistä, joka on Riihimäen kaupungin strategian kärkihankkeena. Taide käyttöön -hankkeella on valtakunnallinen näkyvyys ja tiedotus, jonka myötä Riihimäen kaupunki edelleen vahvistaa asiantuntijaprofiiliaan kuntien julkisen taiteen toteuttamisessa.

 

Taide osaksi kaavoitusta ja rakennusprosesseja

Hankkeen tavoitteena on kehittää kuntapäättäjien, rakennusalan ja kaavoittajaviranomaisten tilaajaosaamista sekä kehittää ja tuotteistaa luovia aloja ja rakennusalaa yhdistäviä toimintamalleja. Hankkeessa taide pyritään saamaan kiinteäksi osaksi rakennusprosessia ja näin luomaan toimiva elinkeinorakenne taiteen käytölle rakennetussa ympäristössä. Samalla halutaan vahvistaa näkemystä, että taide voi olla luovan suunnittelun erityispalvelu.

Hankkeessa kehitetään uusia menetelmiä tukemaan rakennusalan rakennemuutosta sekä kasvatetaan menettelytapoja luovan alan yritysten liiketoiminta- ja markkinaosaamiseen. Kunnat ja aloilla toimivat yritykset saavat käyttöönsä työkaluja taiteen ja luovan suunnittelun integroimiseksi kaavoitukseen ja rakennusprosesseihin. Tämä edistää taiteen käyttöä rakennus- ja infrahankkeissa mahdollistaen taiteilijoiden työskentelyn myös osana rakennussuunnittelutiimejä.

Selkeiden toimintaprosessien puuttuminen vaikeuttaa taiteen yhdistämistä rakennettuun ympäristöön, jolloin luovien alojen hyödyt laadukkaan elinympäristön rakentamisessa jäävät käyttämättä. Hankkeen päätavoite on luoda selkeä luovan suunnittelun palvelukonsepti, joka tukee rakennetun ympäristön kestävää suunnittelua. Tarkoituksena on päästä sirpaleisesta toiminnasta jatkuvaan ja moniosaamista hyödyntävään yhteiskehittämiseen.

 

Taiteen asiantuntijapalvelua yli kuntarajojen

Riihimäen hankeosuudessa vastataan tarpeeseen kehittää taiteen tilaajaosaamista monialaisesti osana erilaisia rakentamisprosesseja. Tavoitteena on taiteen välittäjäosaamisen vahvistaminen edistämällä kuntien kykyä tilata uutta asiantuntijapalvelua. Kunnissa ja kaupungeissa on tarvetta taidekonsultoinnille, mutta palveluja ei aina joko tunneta tai osata hankkia. Osahankkeen kuntayhteistyössä tunnistetaan ne tilanteet, jossa taide ei tule osaksi tai pudotetaan pois rakentamishankkeista, siksi ettei tarvittavaa osaamista tai asiantuntijaa ole saatavilla. Hankkeen toimenpiteillä tavoitellaan tilannetta, jossa taidehankintaosaaminen jää laajasti kunnan sisälle. Lisäksi osahankkeessa tuotetaan testausalusta taidehankintoja edistävälle Taidepankille, ja siihen liittyvälle avoimelle tiedolle, joiden avulla taidehankkeita voidaan jatkossa edistää.

Osahankkeessa hyödynnetään ja edelleen kehitetään Suomen kasvukäytäväalueella Helsingin ja Seinäjoen välillä 2015 aloitetun ja heinäkuussa 2018 päättyvän Yhteiskuntataiteilijahankkeen tuloksia. Hankkeen aikana jatketaan jo aloitettua Yhteiskuntataiteilijatoimintaa, mutta lisäksi jatkossa toimintaan otetaan mukaan yhteistyössä Taideyliopiston kanssa koulutuskokonaisuuksia, joiden näkökulmana on taidehankintaosaaminen kunnissa.

Yhteiskuntataiteilijatoiminnan työn tuloksista esimerkkejä ovat mm. Iittalan taideasema, jossa on esillä viiden naivistitaiteilijan teoksia. Riihimäellä paljastetaan syksyllä myös yksi uusi taideteos osana kaupungin infrarakentamista. Lisäksi pitkälle edenneitä prosesseja on myös Hämeenlinnan ja Seinäjoen kaupungeissa.

Taide käyttöön ESR hankehallinnoijana toimii Teollisuustaiteen Liitto Ornamo. Osatoteuttajia ovat Riihimäen kaupungin lisäksi Rakennustietosäätiö RTS, Taideyliopisto, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy ja Frei Zimmer Oy. Eri osahankkeiden yhteistyön tavoitteena on toisiaan täydentävien partnereiden yhteistyöfoorumi, jossa jokainen osatoteuttaja voi tuoda esiin omaa asiantuntijuuttaan. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Yhteiskuntataiteilijatoiminta on laatinut kevään 2018 aikana Seinäjoen uudelle asemanseudulle taideohjelman, jossa määritellään tavoitteet taiteen hankinnalle, taideteosten sijoituskohteet sekä taidehankintaprosessi. Seinäjoella julkista taidetta on sijoitettu mm. Koulukadun ympäristöön pääkirjastolta Taidehallille. Antti Maasalon teossarja Matkalla taiteeseen (2010-2013) (kuva yllä) koostuu kuudesta osasta ja on hankittu Seinäjoen kokoelmiin vuonna 2014. Nykyisen taidehallin sisäänkäynnin maalasi Multicoloured dreams –katutaidekollektiivi vuonna 2015.(kuva alla) Kuvat: Sonja Leppänen

  

Lisätietoja antaa:

Marjukka Korhonen, +358400 591 045  Sonja Leppänen +358406357150

 

 

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.