Kulttuuri ja vapaa-aika

Suomen lasimuseosta tulee valtakunnallinen vastuumuseo

Riihimäellä sijaitseva Suomen lasimuseo on yksi valtakunnallisista vastuumuseoista. Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen on nimennyt 1.1.2020 alkaen valtakunnallisiksi vastuumuseoiksi 17 museota ja alueellisiksi vastuumuseoiksi 31 museota.

”Olemme tyytyväisiä, että hakuprosessin yhteydessä laatimamme valtakunnallista toimintaa ja palveluita koskeva suunnitelma koettiin yhteiskunnallisesti tärkeäksi. Tämä näkyy kasvaneena vastuumuseotoiminnan rahoituksena. Toiminnan tulee sisältää muun muassa erikoisalaan liittyvän kulttuuriperinnön tavoitteiden edistämistä, museopalveluiden kehittämistä ja laajaa yhteistyötä muiden museoiden kanssa, valtakunnallista asiantuntijuutta, kansainvälistä verkostoitumista ja vaikuttamista sekä digitaalisen saatavuuden edistämistä”, sanoo Suomen lasimuseon johtaja Hanna Mamia-Walther.

Museoiden valtionosuusjärjestelmää uudistetaan parhaillaan. Uudistettu museolaki (314/2019) on hyväksytty ja tulee voimaan vuoden 2020 alusta lukien. Museoiden haku uuden järjestelmän piiriin päättyi 20.2.2019. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa uudistuksen toimeenpanosta yhteistyössä Museoviraston ja Opetushallituksen kanssa.

Valtakunnallinen vastuumuseo -käytäntö tulee korvaamaan nykyisen maakunta- ja aluetaidemuseojärjestelmän sekä valtakunnallisen erikoismuseojärjestelmän. Valtakunnallisen vastuumuseon tulee edustaa valtakunnallisesti merkittävää toimialaa, olla sille tarpeellinen, huolehtia valtakunnallisesti merkittävästä kokoelmasta ja hoitaa erikoismuseolle säädetyt lainmukaiset tehtävät.

Museoille myönnetään valtionosuuksia ensi vuonna noin 45 miljoonaa euroa, ja määräraha kasvaa viime vuodesta noin 10 miljoonaa euroa. Valtakunnallisten vastuumuseoiden valtakunnallisten tehtävien perusteella harkinnanvaraista korotusta myönnetään 5,8 miljoonaa euroa.

Edellytyksenä valtionosuuksien maksamiselle päätetyn suuruisina on, että eduskunta hyväksyy vuoden 2020 talousarvioesityksen.

Lisätietoja.

Lisätietoja antaa:

Hanna Mamia-Walther
museonjohtaja
040 330 4100
Tehtaankatu 23
Suomen lasimuseoOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.