Avoimet työpaikat

Sosiaalityöntekijää aikuissosiaalityön palvelualueelle (haku päättyy 17.2.2020 klo 8)

Tule kanssamme kehittämään työikäisten palveluita Riihimäelle!

Haemme moniammatilliseen työryhmäämme aikuissosiaalityön palvelualueelle vakituiseen virkasuhteeseen sosiaalityöntekijää vahvistamaan kahdentoista hengen sosiaaliohjauksen ja sosiaalityön tiimiä. Perhe- ja sosiaalipalvelut jakautuvat neljään palvelualueeseen, jotka ovat aikuissosiaalityö, perhesosiaalityö, lasten psykososiaaliset palvelut ja Mäkikujan perhetukikeskus.

Sosiaalityöntekijän tehtävät ovat yhdennettyjä palveluohjauksen ja sosiaalityön tehtäviä, joka edistää vaikuttavaa asiakaspalvelua ja mahdollistaa ammatillisen kehittymisen. Työtehtävään sisältyvät asiakkaan palvelutarpeen arviointi, aktivointisuunnitelman laatiminen, sosiaalinen kuntoutus, sekä harkintaan perustuvien toimeentulotukipäätösten ja muiden viranomaispäätösten valmistelun.

Sosiaalityön asiakkaina ovat erityisen tuen tarpeessa olevat asiakkaat ja työ on pääsääntöisesti arkisin tehtävää päivätyötä. Työntekijällä on mahdollisuus työskennellä osittain etätyönä tai työmatkoja voi käyttää työn tekemiseen mobiilityöaikana. Työn tueksi on järjestetty työnohjaus ja työntekijöillä on mahdollisuus osallistua perustehtäväänsä tukeviin koulutuksiin. Laajojen koulutuskokonaisuuksien avulla rakennamme työllemme yhteistä viitekehystä. Parhaillaan suunnittelemme systeemisen lastensuojelun työmallin kehittämisessä laajentamista myös aikuissosiaalityöhön. Työnantaja voi myöntää myös palkallisia koulutuspäiviä sosiaalityönopiskelijoille tutkinnon loppuun saattamisen tueksi. Lisäksi Riihimäellä on mahdollisuus maksaa rekrytointilisää sekä henkilökohtaista palkanlisää. Tarjoamme työn innovatiivisessa ja kehittämismyönteisessä työyhteisössä, sekä lähiesimiehen tuen.

Tehtävä edellyttää työkokemusta aikuissosiaalityöstä ja sosiaalisesta kuntoutuksesta. Tehtävässä tarvitaan erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä verkostojen kanssa työskentelyyn. Oman auton käyttömahdollisuus on suotavaa.

Kelpoisuusehdot määräytyvät sosiaalityöntekijän tehtävään sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 3 §:n ja 7§:n mukaan. Lisäksi tehtävään valitulla on oltava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston myöntämä oikeus toimia laillistettuna sosiaalityöntekijänä (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, § 7). Tehtävään valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon arvio terveydentilastaan. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Palkkaus KVTES.

Hakuaika päättyy 17.2.2020 klo: 8. Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Hakemukset www.kuntarekry.fi kautta. Mahdolliset paperihakemukset osoitteella Riihimäen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi/Riitta Lähteenmäki, PL 125, 11101 Riihimäki.

Lisätietoja:
palveluvastaava Raija Leppälahti p: 050 538 8855 tai raija.leppalahti(at)riihimaki.fi  ja palvelupäällikkö Marjo Mutanen p. 050 563 3944 tai marjo.mutanen@riihimaki.fi


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.