Avoimet työpaikat Kuulutus

Sosiaalityöntekijä lasten, nuorten ja perheiden sosiaalisen hyvinvoinnin palveluihin (haku päättyy 17.12.2018 klo 8)

Riihimäen kaupungin Sosiaali- ja terveystoimialan yksi vastuualueista on Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalisen hyvinvoinnin palvelut. Vastuualue jakautuu kahteen palvelualueeseen, jotka ovat palveluohjaus ja sosiaalityö sekä psykososiaaliset palvelut. Vastuualueella työskentelee 53 työntekijää.

Haemme Lasten, nuorten ja perheiden vastuualueelle vakituiseen virkasuhteeseen uutta sosiaalityöntekijää. Avoinna olevan viran tehtävät kuuluvat palveluohjauksen ja sosiaalityön palvelualueelle. Tehtävään sisältyy asiakastyön lisäksi sosiaalityön sisältöjen kehittämistä.

Riihimäen kaupungilla on kehitetty lapsiperheiden palveluita asiakaslähtöisiksi sekä vahvistettu kuntouttavaa työotetta. Tavoitteena on korjaavan työn sijaan panostaa ennaltaehkäisyyn ja suunnitelmalliseen muutostyöhön perheiden kanssa. Riihimäen kaupungilla onkin monialaiset ja kattavat lapsiperheiden palvelut. Muutostyön tukena ovat erilaiset maakunnalliset kehittämishankkeet kuten LAPE ja Oma Hämeen sote-valmistelu. Kehittämishankkeisiin liittyvät monipuoliset näyttöön perustuvien menetelmien koulutukset.

Sosiaalityöntekijän tehtävät ovat yhdennettyjä palveluohjauksen ja sosiaalityön tehtäviä. Palvelualueella hoidetaan virka-aikainen päivystys ja palvelutarpeen arvioinnit sekä lastensuojelutarpeen selvitykset. Asiakkaina ovat erityisen tuen tarpeessa olevat asiakkaat ja lastensuojeluasiakkaat.

Sosiaalityöntekijän työ on pääsääntöisesti arkisin tehtävää päivätyötä ja heillä on säännöllinen työaika. Työntekijällä on mahdollisuus työskennellä osittain etätyönä tai työmatkoja voi käyttää työn tekemiseen mobiilityöaikana. Työn tueksi on järjestetty työnohjaus ja työntekijöillä on mahdollisuus osallistua perustehtäväänsä tukeviin koulutuksiin. Työnantaja voi myöntää myös palkallisia koulutuspäiviä sosiaalityönopiskelijoille tutkinnon loppuun saattamisen tueksi. Tehtäväkohtainen palkka 3 420,45 €. Lisäksi Riihimäellä on mahdollisuus maksaa rekrytointilisää sekä henkilökohtaista palkanlisää. Tarjoamme työn innostuneessa ja kehittämismyönteisessä työyhteisössä.

Edellytämme työkokemusta lastensuojelusta ja/tai lapsiperheiden palveluista. Työssä tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä verkostojen kanssa työskentelyyn. Työ edellyttää palvelujärjestelmän tuntemusta, itsenäistä työn hallintaa, paineensietokykyä sekä hyvää kirjallista ilmaisukykyä. Eduksi luetaan kokemus palvelujen kehittämis- ja muutostyöstä. Oman auton käyttömahdollisuus on suotavaa.

Kelpoisuusehtona on sosiaalityöntekijän pätevyys ja lisäksi tehtävään valitulla on oltava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston myöntämä oikeus toimia laillistettuna sosiaalityöntekijänä (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, § 7). Tehtävään valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävään valittavalta edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Koeaika 6 kk.

Lisätietoja antaa palvelupäällikkö Marjo Mutanen, p. 019 758 4222, marjo.mutanen@riihimaki.fi

Hakuaika päättyy ma 17.12.2018 klo 8. Työ alkaa sopimuksen mukaan. Hakemukset www.kuntarekry.fi Mahdolliset paperihakemukset osoitteella Riihimäen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi/Riitta Lähteenmäki, PL 125, 11101 Riihimäki .


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.