Päätöksenteko

Sosiaali- ja terveyslautakunta, pöytäkirja 20.3.2018

§ Otsikko Liitteet
Kokoukseen osallistujat
28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
29 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
30 Pöytäkirjantarkastajien valinta
31 Kotihoidon palvelujen myöntämisen kriteerit 1.4.2018 alkaen 1 kpl
32 Lastensuojelun laitoshoitoa ja ammatillista perhekotihoitoa koskeva yhteistoimintasopimus 1 kpl
33 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2017 1 kpl
34 Sosiaali- ja terveystoimen toimintayksiköiden aukioloajat kesällä 2018
35 Perintövarojen käyttö sosiaali- ja terveystoimessa vuonna 2017
36 Viranhaltijapäätökset
37 Ilmoitusasiat
38 Muutoksenhakuosoitukset

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.