Päätöksenteko

Sosiaali- ja terveyslautakunta, esityslista 13.8.2019

§ Otsikko Liitteet
Kokoukseen osallistujat
64 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
65 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
66 Pöytäkirjantarkastajien valinta
67 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja yksilöhuoltojaoston sihteerin sekä hänen sijaisensa määrääminen
68 Sosiaali- ja terveysjohtajan ajankohtaiset asiat
69 Sosiaali- ja terveyslautakunnan osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2019 1 kpl
70 Sosiaali- ja terveystoimen toiminnan kustannukset 1 kpl
71 Sosiaali- ja terveystoimen delegointipäätös – Asiakkaiden oikeuksia ja asemaa koskevan toimivallan delegointi, voimassa 1.9.2019 alkaen 1 kpl
72 Sosiaali- ja terveystoimen talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020–2022 valmistelu sekä laadintaohjeet 1 kpl
73 4H yhdistys ry:n oikaisuvaatimus yhdistyksille myönnettyihin toiminta-avustuksiin
74 Odotusajat vanhusten palveluihin 1.1.- 30.6.2019
75 Viranhaltijapäätökset
76 Ilmoitusasiat
77 Muutoksenhakuosoitukset

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.