Päätöksenteko

Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.10.2019, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet
Kokoukseen osallistujat
102 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
103 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
104 Pöytäkirjantarkastajien valinta
105 Sosiaali- ja terveysjohtajan ajankohtaiset asiat
106 Sosiaali- ja terveyslautakunnan osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2019 1 kpl
107 Valtuustoaloite koskien terveyskeskusmaksuista luopumista 7 kpl
108 Kotipalvelun palveluseteli 1 kpl
109 Sosiaali- ja terveystoimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma 1 kpl
110 Mielenterveys- ja päihdeneuvottelukunnan perustaminen Riihimäelle
111 Sosiaali- ja terveyslautakunnan edustajien nimeäminen nuorten ja päättäjien keskustelutilaisuuteen 1 kpl
112 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän perussopimus 1 kpl
113 Viranhaltijapäätökset
114 Ilmoitusasiat
115 Muutoksenhakuosoitukset

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Kommentit on suljettu.