Päätöksenteko

Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.1.2020, esityslista

§ Otsikko Liitteet
Kokoukseen osallistujat
1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
3 Pöytäkirjantarkastajien valinta
4 Sosiaali- ja terveysjohtajan ajankohtaiset asiat
5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelma 1 kpl
6 Sosiaalipalvelujen asiakasmaksut vuonna 2020 2 kpl
7 Aloite rintamaveteraanien ja sotainvalidien leskien avustamisesta
8 Sotainvalidien lounassetelien arvo
9 Odotusajat vanhusten palveluihin 1.7.- 31.12.2019
10 Perhehoidon jälkihuollon palkkioiden ja kustannusten korvausten korotukset Perhehoitoyksikkö Kanervan kunnissa vuodelle 2020 sekä Kelan tukien perinnät 1 kpl
11 Riihimäen kaupungin vammaisten perhehoidon toimintaohje 1 kpl
12 Lastensuojelun edustajan nimeäminen Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmään
13 Liikenneturvallisuusryhmän nimeäminen vuosille 2020–2021
14 Viranhaltijapäätökset
15 Ilmoitusasiat
16 Muutoksenhakuosoitukset

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.