Päätöksenteko

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.5.2020, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet
Kokoukseen osallistujat
44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
45 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
46 Pöytäkirjantarkastajien valinta
47 Sosiaali- ja terveysjohtajan ajankohtaiset asiat
48 Sosiaali- ja terveyslautakunnan talouden toteutuminen huhtikuu 2020 1 kpl
49 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2019 3 kpl
50 Toimisuhteen muuttaminen virkasuhteeksi
51 Sosiaali- ja terveystoimen delegointipäätös – Asiakkaiden oikeuksia ja asemaa koskevan toimivallan delegointi, voimassa 1.7.2020 alkaen 1 kpl
52 MONNI – Lastensuojelun monialainen kehittäminen Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla 2020-2022 -kehittämishanke / Valtionavustushaku Lapsi- ja Perhepalveluiden muutosoh-jelmaan 3 kpl
53 Viranhaltijapäätökset
54 Ilmoitusasiat
55 Muutoksenhakuosoitukset

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Kommentit on suljettu.