Päätöksenteko

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2019, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet
Kokoukseen osallistujat
11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
13 Pöytäkirjantarkastajien valinta
14 Sosiaali- ja terveyslautakunnan selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuonna 2018 1 kpl
15 Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2018 taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1 kpl
16 Sosiaali- ja terveyslautakunnan talouden toteutuminen tammikuussa 2019 1 kpl
17 Sosiaali- ja terveyslautakunnan yhdistyksille myöntämät avustukset vuonna 2019 2 kpl
18 Riihimäen kaupungin päihde- ja mielenterveystoimenpideohjelma 2019–2020
19 Odotusajat vanhusten palveluihin 1.7.- 31.12.2018
20 Valtuustoaloite koskien Minnesota-mallin ottamisesta mukaan Riihimäen kaupungin päihdehoitotarjontaan 2 kpl
21 Valtuustoaloite koskien terveyskeskusmaksuista luopumista 1 kpl
22 Viranhaltijapäätökset
23 Ilmoitusasiat
24 Muutoksenhakuosoitukset

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.