Päätöksenteko

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.1.2021, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet
Kokoukseen osallistujat
1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
3 Pöytäkirjantarkastajien valinta
4 Perhekeskuksen toiminnan esittely
5 Sosiaali- ja terveysjohtajan ajankohtaiset asiat
6 Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelma 1 kpl
7 Sosiaalitoimen palvelujen myöntämisperusteet ja maksut 1.2.2021 alkaen 2 kpl
8 Kahden palveluohjaajan viran perustaminen ikäihmisten palveluohjauksen ja -neuvonnan vastuualueelle
9 Sotainvalidien lounassetelin arvo
10 Odotusajat vanhusten palveluihin 1.7.- 31.12.2020
11 Vastaukset arviointikertomuksessa 2019 esitettyihin havaintoihin ja johtopäätöksiin
12 Viranhaltijapäätökset
13 Ilmoitusasiat
14 Muutoksenhakuosoitukset

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.