Päätöksenteko

Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.2.2020, esityslista

§ Otsikko Liitteet
Kokoukseen osallistujat
17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
18 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
19 Pöytäkirjantarkastajien valinta
20 Sosiaali- ja terveysjohtajan ajankohtaiset asiat
21 Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2019 taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1 kpl
22 Sosiaali- ja terveyslautakunnan selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuonna 2019 1 kpl
23 Riihimäen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto maakunnalliseen yhteiseen sote-kuntayhtymään 2 kpl
24 Perintö- ja lahjoitusvarojen käyttö sosiaali- ja terveystoimessa vuonna 2019
25 Sosiaali- ja terveyslautakunnan yhdistyksille myöntämät avustukset vuonna 2020 1 kpl
26 Valtuustoaloite lisäkeinojen löytämiseksi omaishoidon määrän kasvuun Riihimäellä 4 kpl
27 Viranhaltijapäätökset
28 Ilmoitusasiat
29 Muutoksenhakuosoitukset

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.