Päätöksenteko

Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.2.2021, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet
Kokoukseen osallistujat
15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
16 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
17 Pöytäkirjantarkastajien valinta
18 Johtajaylilääkärin esittäytyminen
19 Sosiaali- ja terveysjohtajan ajankohtaiset asiat
20 Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2020 taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1 kpl
21 Sosiaali- ja terveyslautakunnan selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuonna 2020 1 kpl
22 Riihimäen kaupungin toimitilaohjelma vuosille 2021 – 2030 5 kpl
23 Perintö- ja lahjoitusvarojen käyttö sosiaali- ja terveystoimessa vuonna 2020
24 Sosiaalitoimen palvelujen myöntämisperusteet ja maksut 1.2.2021 alkaen 1 kpl
25 Viranhaltijapäätökset
26 Ilmoitusasiat
27 Muutoksenhakuosoitukset

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.