Päätöksenteko

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 29.1.2020, esityslista

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat ja pöytäkirjan tarkastajat
1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
4 Sivistysjohtajan ja elinvoimajohtajan toimialuekatsaukset sekä muut ajankohtaiset asiat
5 Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialueen viranhaltijapäätökset 1 kpl
6 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksumuutokset 1.8.2020 alkaen
7 Muille kunnille myytävien varhaiskasvatuksen palveluiden hinnat 1.1.2020 alkaen
8 Kunnan harkintavaltaan perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 2020
9 Päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2020
10 Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätös kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna 2020
11 Opetus- ja kulttuuriministeriön päätökset opetus- ja kulttuuritoimen yksikköhinnoista sekä käyttökustannuksiin myöntämä valtionosuus vuodelle 2020
12 Selonteko elinvoiman sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä konsernivalvonnasta vuoden 2019 toimintakertomukseen 1 kpl
13 Koulukuljetusetuuden myöntämisen perusteet, koulukuljetussääntö 1.2.2020 alkaen 1 kpl
14 Yhteistyösopimus kesäkonserttien järjestämisestä v. 2020-2024; Riihimäen Kesäkonsertit -yhdistys ry 1 kpl
15 Ilmoitusasiat
16 Valitusosoitukset

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.