Kaupunginhallitus 29.6.2020, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 204 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 205 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 206 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 207 Vuoden 2020 avustusten jakaminen Riihimäen suojeluskunnan lahjoitusrahaston varoista 1 kpl 208 Jäsenen nimeäminen Julkisen hallinnon tiedonhallinnan ja digitalisaation strategiseen yhteistyöryhmään 1 kpl 209 Sivistysjohtajan virka; valintapäätös – 210 Kaupunginhallituksen toimialan vuoden … Lue lisää

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 16.6.2020, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta – 37 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 38 Vesihuoltojohtajan katsaus ja muut ajankohtaiset asiat – 39 Viranhaltijapäätökset 1 kpl 40 Ilmoitusasiat 1 kpl 41 Valitusosoitus –

Kaupunginhallitus 8.6.2020, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 185 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 186 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 187 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 188 Kaupunginvaltuuston 1.6.2020 pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 1 kpl 189 Osallistuvan budjetoinnin 2019-2020 väliraportti ja jatkolinjaukset – 190 Riihimäen kaupungin vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen; loppuraportti ja pöytäkirja – … Lue lisää

Kaupunginvaltuusto 1.6.2020, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 31 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 32 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 33 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019 1 kpl 34 Riihimäen kaupungin vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen 5 kpl 35 Kuukausiraportti tammi-huhtikuu 2020 1 kpl 36 Vuoden 2021 talousarvion raami ja vuosien 2022 – 2023 taloussuunnitelma 4 … Lue lisää

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 3.6.2020, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjan tarkastajat – 70 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 71 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 72 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 73 Sivistysjohtajan ja elinvoimajohtajan toimialuekatsaukset sekä muut ajankohtaiset asiat – 74 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alaisten toimialueiden viranhaltijapäätökset 1 kpl 75 Kvartaaliraportti tammi-maaliskuu 2020 1 kpl 76 Kuukausiraportti tammi-huhtikuu 2020 1 kpl … Lue lisää

Kaupunginhallitus 25.5.2020, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 163 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 164 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 165 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 166 Riihimäen henkilökuljetusten hankinta 2020 – 167 Hallintosäännön muutokset 2 kpl 168 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous; yhtiökokousedustajan evästäminen – 169 Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen mukainen luettelo valtuustoaloitteista vuodelta 2019 – 170 Kuntalaisaloitteet kaupunginvaltuuston toimivaltaan … Lue lisää

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.5.2020, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Kokoukseen osallistujat – 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus – 45 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 46 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 47 Sosiaali- ja terveysjohtajan ajankohtaiset asiat – 48 Sosiaali- ja terveyslautakunnan talouden toteutuminen huhtikuu 2020 1 kpl 49 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2019 3 kpl 50 Toimisuhteen muuttaminen virkasuhteeksi – 51 Sosiaali- ja … Lue lisää

Kaupunkikehityslautakunta 19.5.2020, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 66 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 67 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 68 Toimialuejohtajien katsaukset ja muut ajankohtaiset asiat – 69 Kaupunkikehityslautakunnan edustajan valinta taidetyöryhmään – 70 Vastaavan rakennuttajan toimen muuttaminen vastaavan rakennuttajan viraksi – 71 Sähkövastaavan toimen muuttaminen sähkövastaavan viraksi – 72 Tontin 694-3-9017-5 myyminen, Puistikko … Lue lisää

Kaupunginvaltuusto 11.5.2020, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 26 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 27 Hallintosäännöstä poikkeaminen; valtuuston sähköinen kokousmenettely 1 kpl 28 Suomi-Rata Oy; yhtiön perustaminen ja Riihimäen liittyminen osakkaaksi 9 kpl 29 Kvartaaliraportti tammi-maaliskuu 2020 1 kpl 30 Valitusosoitus –

Kaupunginhallitus 11.5.2020, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 148 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 149 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 150 Riihimäen kaupunkiorganisaation kiertotalousauditointi 1 kpl 151 Kaavoituspäätös, Meijerintie 21 asemakaava 2 kpl 152 Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma ja sote-rakenneuudistuksen valmistelua tukeva vapaaehtoinen alueellinen yhteistyöhanke 12 kpl 153 Hyria koulutus Oy:n … Lue lisää