Kaupunkikehityslautakunnan pöytäkirja 16.10.2018

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 118 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 119 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 120 Teknisen johtajan katsaus ja muut ajankohtaiset asiat – 121 Paikallisliikenteen kevään 2019 aikataulut ja reitit 2 kpl 122 Maanvuokrasopimus Huhtimonmäen matkaviestintätukiasema, yleinen alue 694-16-9903-15 4 kpl 123 Kauppakirjan ehdon korjaus määräala 694-403-1-124 (4.10.2013) 2 … Lue lisää

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 10.10.2018, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 58 Pöytäkirjan tarkastajien valinta – 59 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 60 Johdon katsaus – 61 Lausunto vapautushakemuksesta hulevesiviemäriin liittymisestä – 62 Lausunto vapautushakemuksesta hulevesiviemäriin liittymisestä – 63 Lausunto vapautushakemuksesta hulevesiviemäriin liittymisestä – 64 Lausunto vapautushakemuksesta hulevesiviemäriin liittymisestä – 65 Lausunto vapautushakemuksesta hulevesiviemäriin liittymisestä – … Lue lisää

Kaupunginhallitus 8.10.2018, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 335 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 336 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 337 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 338 Kaupunginvaltuuston 1.10.2018 pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 3 kpl 339 Lausunto Hämeen liiton talousarviosta 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2019-2020 3 kpl 340 Liikenneviraston ja Riihimäen kaupungin välinen sopimus Riihimäen Asematunnelin jatkamisesta … Lue lisää

Kaupunginvaltuusto 1.10.2018, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 81 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 82 Kaupunginhallituksen vastine tarkastuslautakunnalle koskien vuoden 2017 arviointikertomusta 1 kpl 83 Kuukausiraportti tammi-heinäkuu 2018 1 kpl 84 Kuukausiraportti tammi-elokuu 2018 1 kpl 85 Kaupunginhallituksen toimialan käyttösuunnitelma; sopeutustoimet ja määrärahamuutokset vuoden 2018 talousarvioon – 86 Riihimäen Teatteri Oy:n … Lue lisää

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 26.9.2018, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjan tarkastajat – 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 136 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 137 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 138 Valtuustoaloite koskien erityisliikuntakorttilaisten aikarajoitusten poistamista uimalassa – 139 Tanssin taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma 1.8.2018 alkaen, Tanssistudio Dance Art 1 kpl 140 Päiväkotien esiopetusryhmien oppilashuoltosuunnitelmat sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat toimintakaudelle 2018 – … Lue lisää

Kaupunginhallitus 24.9.2018, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 311 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 312 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 313 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 314 Valtuustoaloite koskien alle 25-vuotiaiden nuorten maksuttoman ehkäisyn edistämistä 3 kpl 315 Riihimäen kaupungin pankkitilien käyttöoikeudet – 316 Robotisaatio-osaamista Riihimäelle ESR -hanke – 317 Vastaus kuntalaisaloitteeseen koskien maakuntarajan siirtämistä 9 kpl 318 … Lue lisää

Ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontajaoston pöytäkirja 27.9.2018

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 70 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 71 Pöytäkirjan tarkastajien valinta – 72 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 73 Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset – 74 Ympäristönsuojelun viranhaltijapäätökset – 75 Riihimäen kaupungin ympäristöraportin 2017 kuntalaisversio 1 kpl 76 Rakennusvalvontaviranomaisen päätösvallan lisääminen rakennustarkastajille – 77 Oikaisuvaatimus rakennuslupapäätöksestä 2018-172 – 78 Ilmoitusasiat – 79 Teknisen johtajan … Lue lisää

Kaupunkikehityslautakunta 18.9.2018, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 105 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 106 Pöytäkirjan tarkastajien valinta – 107 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 108 Teknisen johtajan katsaus ja muut ajankohtaiset asiat – 109 Maanvaihto, Riihimäen kaupunki, SOK, 694-11-104-6, 694-11-104-1, 694-403-3-677, Paalukatu 13 2 kpl 110 Määräalan ostaminen tilasta 694-403-1-124 Pihlajamäki 2 kpl 111 Määräalojen ostaminen tiloista 694-403-3-700 … Lue lisää

Kaupunginhallitus 10.9.2018, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 298 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 299 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 300 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 301 Kuuloja, Fortum Waste Solutions Oy:n asemakaavan muutos 1 kpl 302 Oikaisuvaatimus Peltosaaren koulun sivutoimisen kieltenopettajan valinnasta määräajaksi; oikaisuvaatimuksen varsinainen käsittely – 303 Kaupunginhallituksen toimialan käyttösuunnitelma; sopeutustoimenpiteet vuoden 2018 talousarvioon – 304 … Lue lisää