Keskusvaalilautakunta 14.3.2019, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 22 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 23 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 24 Vaalien toimittamisen toimenpiteet 1 kpl 25 Vaalitoimitsijoiden määrääminen – 26 Ennakkoäänestyksen toimittaminen sosiaalihuollon yksikössä; tehtäväjako vaalitoimikuntien kesken – 27 Ilmoitusasiat – 28 Seuraava kokous – 29 Esitys keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle eduskuntavaalien johdosta maksettavasta … Lue lisää

Kaupunginhallitus 11.3.2019, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 81 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 82 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 83 Valtuustoaloite tulkkauksen ja muiden monikulttuurisuuden aiheuttamien lisäkustannusten huomioimiseksi päiväkoti Saturnuksen budjetoinnissa 1 kpl 84 Valtuustoaloite koskien lapsivaikutusten arvioinnin toteutumista Riihimäen kaupungin toiminnassa 3 kpl 85 Maankäytön toteuttamisohjelma 2019-2029 1 kpl 86 … Lue lisää

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 6.3.2019, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjan tarkastajat – 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 22 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 23 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 24 Valtuustoaloite suihkujen saippuoiden palautuksesta Riihimäen uimahalliin 1 kpl 25 Kansalaisopiston opinto-ohjelman täydentävät kurssit keväälle 2019 1 kpl 26 Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmien muodostamisen ja toiminnan järjestämisen periaatteet 1.8.2019 alkaen – … Lue lisää

Ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontajaosto 28.2.2019, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 14 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 15 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 16 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 17 Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset – 18 Ympäristönsuojelun viranhaltijapäätökset – 19 Riihimäen meluselvitys 2019 1 kpl 20 Ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontajaoston kokoontuminen vuonna 2019 ja pöytäkirjan tarkastaminen sekä jaoston päätösten nähtävillä olo – 21 Kaupunkikehityksen toimialueen selonteko … Lue lisää

Kaupunginhallitus 25.2.2019, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 62 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 63 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 64 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 65 Valtuustoaloite osallistuvan budjetoinnin käyttöönottamiseksi Riihimäellä 1 kpl 66 Valtuustoaloite koskien viranhaltijapäätöksiä 1 kpl 67 Maankäytön toteuttamisohjelma 2019-2029 hyväksyminen 1 kpl 68 Työsyke Oy:n omistusjärjestelyt; osakkeiden myynti ja työterveyshuoltopalvelujen kilpailuttaminen – 69 … Lue lisää

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2019, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Kokoukseen osallistujat – 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus – 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 13 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 14 Sosiaali- ja terveyslautakunnan selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuonna 2018 1 kpl 15 Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2018 taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1 kpl 16 Sosiaali- ja terveyslautakunnan talouden toteutuminen tammikuussa 2019 … Lue lisää

Vesihuoltoliikelaitos 27.2.2019, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta – 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 13 Vesihuoltojohtajan katsaus ja muut ajankohtaiset asiat – 14 Sopimus putkien siirtoon liittyvien kustannusten jaosta 2 kpl 15 Viranhaltijapäätökset 1 kpl 16 Riihimäen vesihuoltoliikelaitoksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan osallistuminen HHJ-puheenjohtajakurssille 1 kpl 17 Valitusosoitus –

Keskusvaalilautakunta 14.2.2019, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 13 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 14 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 15 Vaalikuulutus 1 kpl 16 Kaupungin äänestysaluejako, äänestyspaikat ja yleiset ennakkoäänestyspaikat – 17 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien valitseminen – 18 Ilmoitusasiat – 19 Seuraava kokous – 20 Valitusosoitus –

Tarkastuslautakunta 15.2.2019, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat TARKLA – 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 21 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 22 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 23 Arviointipäivän ohjelma – 24 Päivän johtopäätökset – 25 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2018 – 26 Ilmoitusasiat – 27 Muut asiat – 28 Muutoksenhaku –

Kaupunginhallitus 11.2.2019, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 39 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 40 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 41 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 42 Kaupunginvaltuuston 4.2.2019 pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 2 kpl 43 Oikaisuvaatimus koskien sivistysjohtajan päätöstä tehtäväkohtaisen palkan epäpätevyysalennukseen liittyen – 44 Muutosjohtajan tehtäväkohtaisen palkan oikaisua koskeva asia 1 kpl 45 Kaupunginhallituksen toimialan vuoden … Lue lisää