Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.12.2018, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Kokoukseen osallistujat – 110 Laillisuus ja päätösvaltaisuus – 111 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 112 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 113 Kotihoidon vertaiskehittämisen raportti – 114 Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelma 2 kpl 115 Sosiaalipalvelujen asiakasmaksut vuonna 2019 2 kpl 116 Omaishoidon tuen palkkiot 1.1.2019 alkaen 1 kpl 117 Icehearts-toiminnan laajentaminen – 118 … Lue lisää

Kaupunkikehityslautakunta 18.12.2018, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 169 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 170 Pöytäkirjan tarkastajien valinta – 171 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 172 Teknisen johtajan katsaus ja muut ajankohtaiset asiat – 173 Teknisen palvelujen kehittäminen, lausuntopyyntö 2 kpl 174 Viranhaltijapäätökset kakela 18.12.2018 1 kpl 175 Ilmoitusasiat kakela 18.12.2018 – 176 Valitusosoitus –

Ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontajaoston pöytäkirja 19.12.2018

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 90 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta – 92 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 93 Rakennusluvan myöntäminen ICON Ilves Bond Oy:n lukuun perustettavalle yhtiölle – 94 Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset – 95 Ympäristönsuojelun viranhaltijapäätökset – 96 Ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontajaoston kokoontuminen vuonna 2019 ja pöytäkirjan tarkastaminen sekä jaoston päätösten nähtävillä … Lue lisää

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta pöytäkirja 12.12.2018

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjan tarkastajat – 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 173 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 174 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 175 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokoontuminen vuonna 2019 – 176 Vastaus kuntalaisaloitteeseen koskien erityisliikuntakortin käyttöaikaa 1 kpl 177 Valtuustoaloite koskien aktiivisuuslisenssiä – 178 Teknisten palvelujen kehittäminen, lausunto 1 kpl 179 Varhaiskasvatuksen asiakaskysely … Lue lisää

Kaupunginhallitus 13.12.2018, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 428 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 429 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 430 Kaupunginvaltuuston 10.12.2018 pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 4 kpl 431 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle; valitus Peltosaaren koulun tuntiopettajan virkavaalista – 432 Muutosjohtajan virkasuhteen koeaikapurkaminen; oikaisuvaatimuksen käsittely ja päätös – 433 Riihimäen Kaukolämpö Oy:n … Lue lisää

Tarkastuslautakunta 14.12.2018, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat TARKLA – 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 97 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 98 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 99 Arviointipäivän ohjelma – 100 Päivän johtopäätökset ja seuraavan kokouksen valmistelu – 101 Tilintarkastajien väliraportointi – 102 Lisäkokouksesta päättäminen – 103 Muut asiat – 104 Muutoksenhaku

Kaupunginvaltuusto 10.12.2018, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 106 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 107 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 108 Hallintosäännön tarkistaminen; toimivalta osakkeiden ja arvo-osuuksien hankkimisessa sekä luovuttamisessa – 109 Kuukausiraportti tammi-lokakuu 2018 1 kpl 110 Kaupunginhallituksen toimialan käyttösuunnitelma; sopeutustoimet ja määrärahamuutokset vuoden 2018 talousarvioon 1 kpl 111 Vuoden 2019 talousarvion muutos 5 kpl 112 … Lue lisää

Kaupunkikehityslautakunta 11.12.2018, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 145 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 146 Pöytäkirjan tarkastajien valinta – 147 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 148 Riihimäen yleiskaavan 2035 toteuttamisohjelma, esittely 1 kpl 149 Teknisen johtajan katsaus ja muut ajankohtaiset asiat – 150 Sopimus tontin varaamisesta ja esisopimus tontin vuokraamisesta, 694-16-12-1, Räiskylänkatu 1 3 kpl 151 Lisäaika kiinteistökaupan esisopimuksen … Lue lisää

Kaupunginhallitus 3.12.2018, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 405 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 406 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 407 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 408 Sosiaali- ja terveysjohtajan virkavaalin vahvistaminen – 409 Eronpyyntö luottamustoimista ja valinnat luottamustoimiin – 410 Hallintosäännön tarkistaminen; toimivalta osakkeiden ja arvo-osuuksien hankkimisessa sekä luovuttamisessa – 411 Petsamonkadun pohjoispään asemakaava ja asemakaavan muutos … Lue lisää