Kaupunginvaltuusto 16.11.2020, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 80 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 81 Kaupunginvaltuuston kokoontuminen vuonna 2021 – 82 Asemanseudun viitesuunnitelmat, jatkosuunnittelun lähetekeskustelu 4 kpl 83 Eroilmoitus luottamustoimesta ja uuden luottamushenkilön valinta 2 kpl 84 Hallintosäännön muuttaminen 2 kpl 85 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2019 1 kpl 86 Riihimäen seudun terveyskeskuksen … Lue lisää

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 19.11.2020, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 65 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 66 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 67 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 68 Elinvoimajohtajan katsaus ja muut ajankohtaiset asiat – 69 Ympäristönsuojelun viranhaltijapäätökset – 70 Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset – 71 Siisti Riksu –kampanjan tilannekatsaus 1 kpl 72 Riihimäen ympäristöraportin kuntalaisversio 2019 1 kpl 73 KERI-hankkeen loppuraportti summaa … Lue lisää

Tarkastuslautakunta 19.11.2020, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat TARKLA – 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 80 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 81 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 82 Kevään kokouspäivistä sopiminen – 83 Sidonnaisuusilmoitukset – 84 Arviointipäivän ohjelma – 85 Päivän johtopäätökset ja seuraavan kokouksen valmistelu – 86 Muut asiat – 87 Muutoksenhaku –

Kaupunginhallitus 9.11.2020, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 333 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 334 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 335 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 336 Hallintosäännön uudistaminen; ohjausryhmän nimeäminen – 337 Hallintosäännön muuttaminen 2 kpl 338 Viestinnän ja markkinoinnin linjaukset 1 kpl 339 Yhteyshenkilön valinta Elävät Kaupunkikeskustat ry:hyn – 340 Kaupunginhallituksen kokoontuminen vuonna 2021 – 341 … Lue lisää

Kaupunkikehityslautakunta 10.11.2020, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 160 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 161 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 162 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 163 Toimialueiden katsaukset ja muut ajankohtaiset asiat – 164 Hakemus rakentamattomien tonttien takaisin lunastamiseksi 694-21-2124-1 ja 694-21-2135-4 4 kpl 165 Hakemus rakentamisvelvoiteajan jatkamiseen tontilla 694-21-2124-2 ja määräalalla 694-21-2135-4-M501, Yritystie 3-4 5 kpl 166 Tontin 694-17-1715-2 … Lue lisää

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 28.10.2020, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 60 Pöytäkirjan tarkastajien valinta – 61 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 62 Vesihuoltojohtajan katsaus ja muut ajankohtaiset asiat – 63 Lausunto vapautushakemuksesta hulevesiverkostoon liittämisestä – 64 Tiedottaminen johtokunnalle – 65 Riihimäen Veden riskikartoitus 2020 – 66 Viranhaltijapäätökset 1 kpl 67 Valitusosoitus –

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 28.10.2020, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjan tarkastajat – 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 131 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 132 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 133 Sivistyksen ja osaamisen ja elinvoiman toimialuekatsaukset sekä muut ajankohtaiset asiat – 134 Riihimäen lukion ja aikuislukion vuosisuunnitelma lukuvuodelle 2020-2021 1 kpl 135 Tanssikoulu 1st Stepin tanssitaiteen perusopetuksen järjestämisen laajentaminen 3 … Lue lisää

Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.10.2020, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Kokoukseen osallistujat – 87 Laillisuus ja päätösvaltaisuus – 88 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 89 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 90 Sosiaali- ja terveysjohtajan ajankohtaiset asiat – 91 Sosiaali- ja terveyslautakunnan talouden toteutuminen tammikuu-syyskuu 2020, osavuosikatsaus III 1 kpl 92 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2 kpl 93 Seudullinen kotouttamisohjelma 2021 – 2024 1 kpl … Lue lisää

Kaupunginhallitus 22.10.2020, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 317 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 318 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 319 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 320 Kuukausiraportti tammi-syyskuu 2020 1 kpl 321 Vuoden 2021 talousarvion raami ja vuosien 2022 – 2023 taloussuunnitelma; kaupunginjohtajan talousarvioesitys – 322 Vuoden 2021 tuloveroprosentin vahvistaminen – 323 Vuoden 2021 kiinteistöveroprosenttien määrääminen – … Lue lisää

Kaupunkikehityslautakunta 13.10.2020, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 143 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 144 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 145 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 146 Toimialueiden katsaukset ja muut ajankohtaiset asiat – 147 Lisäaika tonttivaraukseen 694-9-955-2 Metsurinkatu 3, Plus Hoivakiinteistöt Oy 3 kpl 148 Tilojen 694-405-8-369 Männikkö ja 694-405-8-391 Männikkö 1 ostaminen, Kokonkatu 17 3 kpl 149 Tilan 694-407-3-106 … Lue lisää