Arolampi I ja II asemakaavan ja asemakaavamuutoksen ehdotus sekä tonttijako (kuulutus on nähtävillä 14.11.2018 saakka)

Aiemmin vireille tulleita Arolampi I ja Arolampi II asemakaavahankkeita viedään eteenpäin yhtenä hankkeena Arolampi I ja II.  Arolampi I ja II asemakaavan ja asemakaavamuutoksen ehdotus on nähtävillä 16.10.–14.11.2018 (MRL 65 § ja MRA 27 §) Riihimäen kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs) ja www.riihimaki.fi/kaavoitus.   Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa työpaikka-alueen sijoittaminen Arolammin eritasoliittymän … Lue lisää

Sosiaalityöntekijä lasten, nuorten ja perheiden vastuualueelle (haku päättyy 5.11.2018 klo 8)

Riihimäen kaupungin Sosiaali- ja terveystoimialan yksi vastuualueista on Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalisen hyvinvoinnin palvelut. Vastuualue jakautuu kahteen palvelualueeseen, jotka ovat Palveluohjaus ja sosiaalityö sekä Psykososiaaliset palvelut. Vastuualueella työskentelee 53 työntekijää. Haemme Lasten, nuorten ja perheiden vastuualueelle vakituiseen virkasuhteeseen uutta sosiaalityöntekijää. Avoinna olevan viran tehtävät kuuluvat palveluohjauksen ja sosiaalityön palvelualueelle. Tehtävään sisältyy asiakastyön lisäksi sosiaalityön … Lue lisää

Sosiaaliohjaaja aikuisten sosiaalisen hyvinvoinnin palveluihin (haku päättyy 26.10.2018 klo 8)

Riihimäen kaupunki hakee tulevaisuuteen suuntautuvaa, kehittämisestä innostunutta sosiaaliohjaajaa vakituiseen virkasuhteeseen aikuisten sosiaalisen hyvinvoinnin palveluihin. Virkasuhteen alkaessa sosiaaliohjaaja työskentelee aikuissosiaalityön tiimissä yhdessä kahdentoista sosiaalityön ammattilaisen kanssa. Etsimme sosiaaliohjaajaa vakituiseen työtehtävään sosiaalikeskukseen, johon kuuluvat täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemusten käsittely, palvelutarpeen arviointi ja sosiaalinen kuntoutus sekä kotouttamistukityö. Sosiaaliohjaaja työskentelee aikuisten sosiaalisen hyvinvoinnin palvelujen työryhmässä asiakastyössä sekä moniammatillisissa … Lue lisää

Sosiaalityöntekijä aikuisten sosiaalisen hyvinvoinnin palveluihin (haku päättyy 22.10.2018 klo 8)

Riihimäen kaupunki hakee tulevaisuuteen suuntautuvaa, kehittämisestä innostunutta sosiaalityöntekijää vakituiseen virkasuhteeseen aikuisten sosiaalisen hyvinvoinnin palveluihin. Virkasuhteen alkaessa sosiaalityöntekijä työskentelee aikuissosiaalityön tiimissä yhdessä kahdentoista sosiaalityön ammattilaisen kanssa. Sosiaalityöntekijän toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti asiakastyö: kokonaisvaltainen palvelutarpeen arviointi ja sosiaalinen kuntoutus, moniammatillinen yhteistyö yhteistyöverkostojemme kanssa sekä harkintaan perustuvien toimeentulotukipäätösten laadinta. Lisäksi sosiaalityöntekijä toimii palveluvastaavan sijaisena sekä osallistuu aikuisten sosiaalisen hyvinvoinnin … Lue lisää

Perusopetuksen luokanopettajan sijaisuus Harjunrinteen koululla (haku päättyy 19.10.2018 klo 14)

Haemme Harjunrinteen koululle perusopetuksen luokanopettajan sijaista ajalle 5.11.2018 – 1.6.2019. Perusopetuksen luokanopettajan (vakanssi 4479) tehtäviin kuuluu 6. luokkien luokanopetusta ja luokanvalvojan tehtävät sekä käsityön (kovat materiaalit) opetusta 7. – 9. luokan oppilaille. Harjunrinteen koulu on noin 500 oppilaan yläkoulu (luokat 6. – 9.). Koulun peruskorjauksen yhteydessä tilat on uudistettu ja opetusteknologinen laitteisto modernisoitu. Tämä antaa … Lue lisää