Oravankadun liikenneympyrä asemakaavan muutoksen vireilletulo ja luonnoksen nähtäville asettaminen (kuulutus on nähtävillä 16.2.-8.3.2020)

Oravankadun liikenneympyrä asemakaavan muutos tulee vireille (MRL 62 § ja 63 §) 16.2.2020 ja luonnos on nähtävillä 17.2.2020 – 8.3.2020 (MRA 30 §) kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.riihimaki.fi/oravankadun-liikenneympyra sekä Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs). Kaavamuutoksen tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen mahdollistamalla kiertoliittymän toteuttaminen Oravankadun ja Pohjoisen Rautatienkadun risteykseen. Kaavaluonnoksessa katualue laajenee risteyksestä luoteeseen. … Lue lisää

Paloheimonkatu 40 vanha paloasema asemakaavamuutoksen ja tonttijaon muutoksen hyväksyminen (kuulutus on nähtävillä 11.2.-23.3.2020)

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 3.2.2020 § 10 hyväksynyt Paloheimonkatu 40 vanha paloasema asemakaavan muutoksen ja tonttijaon muutoksen. Asemakaavalla muodostuu 4. kaupunginosan, Peltokylän kortteli 9018 sekä katu- ja puistoalueita. Lisätietoja kaavasta: https://www.riihimaki.fi/vanha-paloasema-asemakaavan-muutos/ Riihimäellä 10.2.2020 Kaupunginhallitus

 Kirjastonpuiston ja Lounaspuiston puistosuunnitelmat nähtävillä (kuulutus on nähtävillä 9.- 24.2.2020)

Puistosuunnitelmaehdotus pidetään julkisesti nähtävillä 10.–24.2.2020 teknisen palvelukeskuksen toimialueella Yritystalolla, osoite Eteläinen Asemaka­tu 4, 11130 Riihimäki. Suunnitelmaan voi tutustua myös Riihimäen kaupungin internetsivuilla osoitteessa: www.riihimaki.fi/palvelut/liikenne-ja-kadut/nahtavilla-olevat-suunnitelmat Mainitun ajan kuluessa niillä, joiden oikeutta asia koskee, on mahdollisuus jättää Kaupunkitekniikalle osoitetut kirjalliset muistutuksensa osoitteella Riihimäen kaupunki, Teknisen palvelukeskuksen toimialue, Eteläinen Asemakatu 4, 11130 Riihimäki tai sähköpostitse tekniikka(at)riihimaki.fi Lisätietoja antaa vs. … Lue lisää

Petsamonkadun pohjoispään asemakaava ja asemakaavan muutos sekä tonttijako ja tonttijaon muutos nähtävillä (kuulutus on nähtävillä 2.2. – 13.3.2020)

Petsamonkadun pohjoispään asemakaavan ja asemakaavamuutoksen ehdotus on nähtävillä 3.2.–13.3.2020 (MRL 65 § ja MRA 27 §) Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs) ja verkkosivuilla https://www.riihimaki.fi/petsamonkadun-pohjoispaan-asemakaava/. Alue sijoittuu Pohjoisen Rautatienkadun länsipuolelle ja Hallakadun pohjoispuolelle. Kaavamuutosalue on kooltaan n. 13,5 ha. Kaavaehdotuksessa alueelle on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten kortteli-alueita. Teollisuusalueelle on osoitettu uusi liittymä … Lue lisää

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 29.1.2020, kunnallisasiaa koskeva valitus (kuulutus on nähtävillä 30.1. – 28.2.2020)

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös Antopäivä: 29.1.2020 Päätösnumero: 20/0087/2 Diaarinumero: 00024/18/2204 Asia: Kunnallisasiaa koskeva valitus Valittaja: Riihimäen kunnalliset JHL ry Päätös josta valitetaan: Riihimäen kaupunginvaltuuston päätös 13.11.2017 (138 §) Kaupunginvaltuusto on päättänyt hyväksyä kaupunginhallituksen ehdottaman (6.11.2017 § 469) vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelman valtuuston käsittelyssä hyväksytyllä muutoksella. Kuulutuksen nähtävilläoloaika: 30.1. – 28.2.2020. Päätös on nähtävänä … Lue lisää

Kuulutus ympäristölupapäätöksestä, Kinturinkuja 1 (kuulutus on nähtävillä 30.1. – 9.3.2020)

Ympäristölupapäätös / Riihimäen kaupunki, kaupunkitekniikka Ympäristöjohtaja on 29.1.2020 tehnyt päätöksen 3/2020 Riihimäen kaupunkitekniikan Kinturinmäen maankaatopaikka- ja jätteenkäsittelytoiminnan olennaista muuttamista koskevasta ympäristölupahakemuksesta kiinteistöllä 694-403-5-36 osoitteessa Kinturinkuja 1, Riihimäki. Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 30.1.–9.3.2020 Riihimäen kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.riihimaki.fi. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 6.2.2020. Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan … Lue lisää

Kuulutus ympäristölupapäätöksestä, H.G. Paloheimo Oy (kuulutus on nähtävillä 29.1.-6.3.2020)

Ympäristöjohtaja on 28.1.2020 myöntänyt päätöksellään 2/2020 ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan H.G. Paloheimo Oy:lle paikalla louhitun kiviaineksen murskaustoiminnalle kiinteistöllä 694-25-2515-2 (osoite Meijerintie 17) ja siihen liittyville tukitoiminnoille kiinteistöllä 694-25-2511-8 (osoite Meijerintie 10). Samalla myönnettiin lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 29.1.–6.3.2020 Riihimäen kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.riihimaki.fi. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan … Lue lisää