Kaupunginlakimiehen virka (haku päättyy 9.12.2019 klo 15)

Riihimäen kaupunki hakee vakituiseen virkasuhteeseen kaupunginlakimiestä. Avoin virka täytetään 1.1.2020 lähtien tai sopimuksen mukaan. Tehtävänkuvaus Kaupunginlakimiehen tehtäviin kuuluu toimialojen, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen, yleinen oikeudellinen neuvonta. Lisäksi tehtävään kuuluu julkisten hankintojen oikeudellinen neuvonta, sopimusasiat, sopimusoikeudellinen ohjaus ja ohjeistus. Tehtävään kuuluu kunnallisen pysäköinninvalvojan tehtävät, vastuu vaalien järjestämisestä ja keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimiminen. Kaupunginlakimies hoitaa kaupungin … Lue lisää

Kuulutus meluilmoitusta koskevasta päätöksestä, NRC Group Finland Oy (kuulutus on nähtävillä 16.12.2019 saakka)

Riihimäen kaupunki Ympäristönsuojelun vastuualue Ympäristötarkastaja on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen päätöksen, joka koskee Riihimäen asema-aukiolla ja asematunnelissa tehtäviä töitä. Päätöksen mukaan töitä tehdään 14.11.2019-15.1.2020 välisenä aikana. Päätös annetaan julkipanon jälkeen, antopäivä on 14.11.2019. Päätös on nähtävänä kuulutusaikana 14.11.-16.12.2019 Riihimäen kaupungin internetsivuilla tämän kuulutuksen liitteenä sekä Riihimäen kaupungin tietotuvassa, Eteläinen Asemakatu 2, 11130 Riihimäki. … Lue lisää

Palveluvastaava Tiilikadun päihdekuntoutumisyksikköön (haku päättyy 27.11.2019 klo 8)

Haemme palveluvastaavaa Tiilikadun päihdekuntoutumisyksikköön. Palveluvastaava vastaa yksikön palvelutuotannosta sekä päihdekuntoutujien kotiin annettavista palveluista, henkilökuntaa on yhteensä 12. Arvostamme valmentavaa johtamistapaa, kehittämisintoa ja kokemusta esimiestehtävistä. Tehtävään liittyy lisävastuuna vastuu RAI-järjestelmän pääkäyttäjyydestä. Sinulla on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto. Palkkaus on kvtes:n mukainen. Tehtävään valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä tartuntatautilain 48 … Lue lisää

Ilmoitus naapureille maisematyölupahakemuksen vireilletulosta, Uramontien ja kevyen liikenteen välikaistalla olevien poppeleiden poistamista (kuulutus on nähtävillä 21.11.2019 saakka)

Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 65 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Riihimäen kaupunki on jättänyt maisematyölupahakemuksen koskien Uramontien ja kevyen liikenteen välikaistalla olevien poppeleiden poistamista ja korvaamista kartiotammilla. Uusien puiden istutuspaikoissa huomioidaan katuvalot. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Riihimäen kaupungin rakennusvalvonnan kansliassa, osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3.kerros), 11130 Riihimäki. Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa 19.11.2019 … Lue lisää

Katusuunnitelmaehdotus nähtävillä, Erkyläntien katusuunnitelman muutos (kuulutus on nähtävillä 21.11.2019 saakka)

Erkyläntien katusuunnitelman muutos, osat: Soittajankatu-Keipinkatu sekä Keipinkatu-Soittajankadun itäpään katusuunnitelmaehdotus pidetään julkisesti nähtävillä 11.–25.11.2019 teknisen palvelukeskuksen toimialueella Yritystalolla, osoite Eteläinen Asemakatu 4, 11130 Riihimäki. Suunnitelmaan voi tutustua myös Riihimäen kaupungin internetsivuilla osoitteessa: www.riihimaki.fi/palvelut/liikenne-ja-kadut/nahtavilla-olevat-suunnitelmat Mainitun ajan kuluessa niillä, joiden oikeutta asia koskee, on mahdollisuus jättää Kaupunkitekniikalle osoitetut kirjalliset muistutuksensa osoitteella Riihimäen kaupunki, Teknisen palvelukeskuksen toimialue, Eteläinen Asemakatu … Lue lisää

Kaupunginvaltuuston kokous maanantaina 11.11.2019 klo 14.00 (kuulutus on nähtävillä 20.11.2019 saakka)

Kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 11.11.2019 kello 14.00 Uramon koululla, os. Uramontie 63. Kokouksessa käsitellään kaupungin ilmoitustaululla (Eteläinen Asemakatu 2) olevassa kuulutuksessa sekä verkkosivuilla (www.riihimaki.fi) olevassa esityslistassa mainitut asiat. Kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 19.11.2019 kaupungin verkkosivuilla. Riku Bitter, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kaupunginvaltuuston asialista 11.11.2019  

Huhtimonmäen tonttien luovutus (kuulutus on nähtävillä 22.11.2019 saakka)

Riihimäen kaupunki tarjoaa myytäväksi tai vuokrattavaksi 4 kpl omakotitontteja Jäkäläkujalta Huhtimonmäen asuinalueelta 11.– 22.11.2019. Hakuaika päättyy 22.11.2019 klo 13. Sitovan hakemuksen voi jättää yhden henkilöä/yritystä kohden. Mikäli hakemus koskee useampaa kuin yhtä tonttia (enimmillään kolmea), on hakemuksessa käytävä ilmi tonttien etusijajärjestys.  Hakemuksessa tulee myös ilmoittaa haluaako hakija ostaa vai vuokrata tontin.  Tontin hinta määräytyy Riihimäen … Lue lisää