Ajoneuvojen siirto, rek.nro -, Fiat Scudo, valkoinen (kuulutus on nähtävillä 12.1. – 10.2.2021)

Ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain perusteella ilmoitetaan, että seuraava ajoneuvo on siirretty V.O. Mäkisenkatu 2:n varikkoalueelle. Omistaja voi lunastaa ajoneuvonsa varikolta omistusoikeuden osoitettuaan sekä maksettuaan siirrosta aiheutuneet kustannukset. Ennen ajoneuvon noutamista tulee ottaa yhteyttä kaupungin siirtoajoneuvoista vastaavaan, p. 040 358 9047. Lunastamattomat ajoneuvot siirtyvät kaupungin omistukseen 30 päivän kuluttua siirtopäivästä. Lisäksi otetaan huomioon, … Lue lisää

Katusuunnitelmaehdotus nähtävillä, Virtakatu (kuulutus on nähtävillä 7.1 – 1.2.2021)

Virtakadun katusuunnitelmaehdotus pidetään julkisesti nähtävillä 16.12.2020–1.2.2021 teknisen palvelukeskuksen toimialueella Riihimäen kaupungin varikolla (V.O. Mäkisen katu 2, 11120 Riihimäki, pääovi)Suunnitelmaan voi tutustua myös Riihimäen kaupungin internetsivuilla osoitteessa: www.riihimaki.fi/palvelut/liikenne-ja-kadut/nahtavilla-olevat-suunnitelmat Mainitun ajan kuluessa niillä, joiden oikeutta asia koskee, on mahdollisuus jättää Kaupunkitekniikalle osoitetut kirjalliset muistutuksensa osoitteella Riihimäen kaupunki, Teknisen palvelukeskuksen toimialue, Eteläinen Asemakatu 4, 11130 Riihimäki tai sähköpostitse … Lue lisää

Hämeenkatu 20 – Junailijankatu 11 asemakaavan muutoksen vireilletulo (kuulutus on nähtävillä 18.12.2020 – 18.6.2021)

Ilmoitus asemakaavan muutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta (MRL 62 § ja 63 §). Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa kahden asuinkerrostalon rakentaminen keskeiselle paikalle. Asemakaavan muutos täydentää ja tehostaa keskustan kaupunkirakennetta. Kaavamuutos tukee kaupungin väestönkasvua sekä keskustan palvelujen säilymistä ja kehittymistä. Hämeenkadun ja Junailijankadun välinen tontti on nykytilanteessa rakentamaton. Noin 1 600 m2 tontin omistaa … Lue lisää

Jokikylä, asemakaavamuutoksen vireilletulo (kuulutus on nähtävillä 18.12.2020 – 18.6.2021)

Ilmoitus asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta (MRL 62 § ja 63 §). Jokikylän alue on yksi asemanseudun yleissuunnitelman uusista asumisen alueista. Tavoitteena on luoda korkealaatuinen ja kaupunkikuvallisesti mielenkiintoinen asuinalue kävelymatkan päähän rautatieasemasta. Keskeisessä roolissa alueella tulee olemaan alueen keskelle siirrettävä Vantaanjoki ja jokiuoman ympärille muodostuva puistoalue. Suunnittelualue sijaitsee Siltakadusta pohjoiseen, pääradan länsipuolella. Alue … Lue lisää

Riihimäen kaupunki myy omakotitontteja huutokaupalla, Mustikkakaari 14 ja Marjastankatu 25 (kuulutus on nähtävillä 17.12.2020 – 11.1.2021)

Riihimäen kaupunki myy kaksi omakotitalotonttia huutokaupalla. Tontit sijaitsevat Vahteriston asuinalueella osoitteissa Mustikkakaari 14 ja Marjastajankatu 25. Huutokaupassa tonttien pohjahintana käytetään 25 %:a nykyisestä myyntihinnasta. Tonttien huutokaupat päättyvät 11.1.2021. Lisätiedot huutokaupoista Riihimäen kaupungin internetsivuilta www.riihimaki.fi/huutokauppa  

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, ratapihan alittavan tunnelin jatkaminen ja kevyen liikenteen väylän uusimistöitä (kuulutus on nähtävillä 15.12.2020 – 25.1.2021)

Ympäristötarkastaja on 15.12.2020 tehnyt päätöksellään 10/2020 ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista meluilmoitusta koskevan päätöksen. Päätös koskee Riihimäen ratapihan alittavan tunnelin jatkamista koskevaa työtä ja tunnelin itäpuolen kevyen liikenteen väylän uusimistyötä. Urakkaan liittyviä rakennus- ja purkutöitä tehdään ajalla 11.1 – 30.11.2021. Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 15.12.2020 – 25.1.2021 Riihimäen kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.riihimaki.fi. Päätöksen tiedoksisaannin … Lue lisää

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, Lidl-myymälärakennuksen paalutustyö (kuulutus on nähtävillä 15.12.2020 – 25.1.2021)

Ympäristötarkastaja on 15.12.2020 tehnyt päätöksellään 9/2020 ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista meluilmoitusta koskevan päätöksen. Päätös koskee LIDL-myymälärakennuksen paalutustyötä, jota tehdään ajalla 7.1 – 19.2.2021 osoitteessa Kulmalan puistokatu 3 a. Työtä tehdään arkisin klo 7-18 välillä. Päätös korvaa aiemmat samaa asiaa koskevat ympäristötarkastajan päätökset 7/2020 ja 8/2020. Työn ajankohta on muuttunut aiemmista päätöksistä, muutoin työn sisältö on … Lue lisää

ARAn asumisneuvonta-avustukset 2021 (kuulutus on nähtävillä 9.12.2020-15.1.2021)

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on julistanut haettavaksi asumisneuvonta-avustukset vuodelle 2021. Avustusta voidaan myöntää toimintaan, jonka tavoitteena on asumisen turvaaminen ratkaisemalla asumisen ongelmia sekä opastamalla asumiseen liittyvissä asioissa. Avustuksen määrä on enintään 35 % kustannuksista. Avustusta voivat hakea kunnat, järjestöt ja yhteisöt, jotka harjoittavat tai käynnistävät asumisneuvontatoimintaa. Järjestöjen hakemuksiin tulee liittää sijaintikunnan lausunto hankkeesta. Hakemukset … Lue lisää