Jussilantien asemakaavamuutoksen vireilletulo (kuulutus on nähtävillä 3.4. – 3.10.2020)

Ilmoitus asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta (MRL 62 § ja 63 §). Kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa alue asumiseen. Kaavamuutosalue sijaitsee Jussilantien varrella, sen eteläpuolella. Alue rajautuu pohjoisessa Jussilantien katualueeseen, lännessä lähivirkistysalueeseen, etelässä omakotitontteihin ja idässä Uramontiehen. Alueen pinta-ala on noin 7200 m2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä verkkosivuilla osoitteessa www.riihimaki.fi/jussilantien-asemakaavamuutos tai kaavoituksen ilmoitustaululla … Lue lisää

Kaupungin viljelypalstat vuonna 2020 (kuulutus on nähtävillä 2.4. – 20.4.2020)

Kaupunki vuokraa 25 kpl 50 m² kunnostettua viljelypalstaa Peltosaaren Bad Segebergin puistosta. Palstan vuokra on 20 euroa vuodessa ja se laskutetaan jälkikäteen. Alue on aitaamaton eikä alueella ole kaupungin järjestämää valvontaa. Kasteluvettä voi noutaa läheisestä puistolammesta tai Vantaanjoesta. Koko palsta-alue muokataan keväällä säiden salliessa ja palstat merkitään. Sitä ennen vuokraaja ei saa aloittaa viljelyä. Palstoille … Lue lisää

Ajoneuvojen siirto, Honda Civic, punainen, rek.nro – (kuulutus on nähtävillä 1.4. – 4.5.2020)

Ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain perusteella ilmoitetaan, että seuraava ajoneuvo on siirretty V.O. Mäkisenkatu 2:n varikkoalueelle. Omistaja voi lunastaa ajoneuvonsavarikolta omistusoikeuden osoitettuaan sekä maksettuaan siirrosta aiheutuneet kustannukset. Ennen ajoneuvon noutamista tulee ottaa yhteyttä kaupungin siirtoajoneuvoista vastaavaan, p. 040 358 9047. Lunastamattomat ajoneuvot siirtyvät kaupungin omistukseen 30 päivän kuluttua siirtopäivästä. Lisäksi otetaan huomioon, että … Lue lisää

Katusuunnitelmaehdotus nähtävillä, Muuntajankatu (kuulutus on nähtävillä 27.3. – 15.4.2020)

Muuntajankadun katusuunnitelman muutosehdotus välillä Muuntajankatu 21- Uhkolankatu pidetään julkisesti nähtävillä 30.3.–15.4.2020 teknisen palvelukeskuksen toimialueella Riihimäen kaupungin varikolla (V.O. Mäkisen katu 2, 11120 Riihimäki, pääovi) Suunnitelmaan voi tutustua myös Riihimäen kaupungin internetsivuilla osoitteessa: www.riihimaki.fi/palvelut/liikenne-ja-kadut/nahtavilla-olevat-suunnitelmat Mainitun ajan kuluessa niillä, joiden oikeutta asia koskee, on mahdollisuus jättää Kaupunkitekniikalle osoitetut kirjalliset muistutuksensa osoitteella Riihimäen kaupunki, Teknisen palvelukeskuksen toimialue, Eteläinen … Lue lisää

VR:n terminaalialueen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen luonnos nähtävillä (kuulutus on nähtävillä 27.3. – 30.4.2020)

VR:n terminaalialueen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen luonnos on nähtävillä 30.3. – 30.4.2020 (MRA 30 §) kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.riihimaki.fi/vrn-terminaalialue/ sekä Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs). Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa alueelle tilapäisellä rakennusluvalla rakennettujen pressuhallien säilyminen sekä raideliikenteeseen tukeutuvan logistiikan- ja terminaalitoimintojen alueen kehittäminen. Alue sijaitsee Arolammintien ja pääradan välisellä alueella, Tavara-aukiosta etelään. … Lue lisää

Paloheimonkatu 40, vanha paloasema asemakaavamuutos sekä tonttijako ja tonttijaonmuutos on saanut lainvoiman (kuulutus on nähtävillä 25.3. – 7.4.2020)

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 3.2.2020 § 10 hyväksynyt Paloheimonkatu 40, vanha paloasema asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon ja tonttijaon muutoksen. Asemakaavalla muodostuu 4. kaupunginosan, Peltokylän kortteli 9018 sekä katu- ja puistoalueita. Sitovalla tonttijaolla muodostuu 4. kaupunginosan, Peltokylän korttelin 9018 tontti 5. Lisätietoja kaavasta: https://www.riihimaki.fi/vanha-paloasema-asemakaavanmuutos/ Kaupunginvaltuuston päätös on saanut lainvoiman. Riihimäellä 25.3.2020 Kaupunginhallitus

Oravankadun liikenneympyrä asemakaavan muutoksen ehdotus nähtävillä (kuulutus on nähtävillä 22.3.-12.4.2020)

Oravankadun liikenneympyrä asemakaavan muutoksen ehdotus on nähtävillä 23.3.2020­–12.4.2020 (MRL 65 § ja MRA 27 §) Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs) ja verkkosivuilla www.riihimaki.fi/oravankadun-liikenneympyra. Kaavamuutoksen tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen mahdollistamalla kiertoliittymän toteuttaminen Oravankadun ja Pohjoisen Rautatienkadun risteykseen. Kaavaehdotuksessa osa Linjapuiston voimansiirtoalueesta muutetaan katualueeksi ja liittymäalueen lounaispuolinen puistokaistaleen osa muutetaan suojaviheralueeksi. Liittymäalueen reunoilla … Lue lisää