Päätoiminen kotitalouden tuntiopettaja Karan ja Pohjolanrinteen kouluille (haku päättyy 5.4.2019 klo 14)

Karan ja Pohjolanrinteen kouluille on haettavana yhteinen päätoiminen kotitalouden tuntiopettaja ajalle 1.8.2019 – 31.7.2020. Arvostamme reipasta työotetta, yhteistyötaitoja sekä kokemusta yläkoulun kotitalousopettajan tehtävistä. Hakijalla tulee olla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus. Valitun henkilön on toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. … Lue lisää

Varhaiskasvatusyksikön johtaja (haku päättyy 14.4.2019)

Haemme aktiivisesti ja positiivisesti työhönsä suhtautuvaa kasvatusalan ammattilaista VARHAISKASVATUSYKSIKÖN JOHTAJAKSI vakituiseen virkaan 1.8.2019 Riihimäen kaupungin varhaiskasvatuspalveluihin. Toiminnan johtamisen lisäksi vastaat toimintayksikkösi kustannustehokkaasta palvelujen tuottamisesta ja toteuttamisesta. Esimiehenä johdat yksiköissäsi motivoitunutta varhaiskasvatuksen henkilöstöä. Sinulta odotetaan aktiivista ja kehittävää työotetta. Odotamme myös, että hallitset päivittäisjohtamisen rutiinit. Käytössäsi olevia ohjelmia ovat mm. Populus, ProConsona, Rondo, Tane ja Titania.  … Lue lisää

Erityisopettajan määräaikainen virka Peltosaaren koulussa (haku päättyy 2.4.2019 klo 15)

Riihimäellä Peltosaaren koulussa on avoimena laaja-alaisen erityisopettajan määräaikainen pilottikokeilu lukuvuodeksi 2019-2020. Pilottikokeilussa yksi erityisluokanopettaja opettaa 1.-2. –luokilla pienryhmäpainoitteiset oppilaat ja toinen erityisopettaja 1.-2. –luokilla laaja-alaisemmin maluki-oppilaat. Arvostamme kokemusta alkuopetuksesta, kehitysvammaisten ja autistien opetuksesta sekä opetusteknologisten välineiden käytöstä. Peltosaaren koulu muuttaa elokuussa 2019 entiseen Kauppaoppilaitokseen Kalevankadulle. Oppilaita koulussa on noin 220. Koulussa on yleisopetuksen luokkien lisäksi … Lue lisää

Erityisluokanopettajan vakinainen virka Peltosaaren koulussa (haku päättyy 2.4.2019 klo 15)

Riihimäellä Peltosaaren koulussa on avoimena erityisluokanopettajan vakinainen virka 4631 1.8.2019 alkaen. Arvostamme kokemusta alkuopetuksesta, kehitysvammaisten ja autistien opetuksesta sekä opetusteknologisten välineiden käytöstä. Peltosaaren koulun toimintakulttuurin ydinajatuksena on inklusiivinen työote, jolloin myös luokanopettajat osallistuvat erityisen ja tehostetun tuen toteutukseen yhdessä erityisopettajien kanssa. Peltosaaren koulu muuttaa elokuussa 2019 entiseen Kauppaoppilaitokseen Kalevankadulle. Oppilaita koulussa on noin 220. Koulussa … Lue lisää

Erityisluokanopettajan vakinainen virka Peltosaaren koulussa (haku päättyy 2.4.2019 klo 15)

Riihimäellä Peltosaaren koulussa on avoimena erityisluokanopettajan vakinainen virka 4625 1.8.2019 alkaen. Arvostamme kokemusta kehitysvammaisten ja autistien opetuksesta sekä opetusteknologisten välineiden käytöstä. Valittu erityisluokanopettaja vastaa PRP-pienryhmän opetuksesta. Peltosaaren koulun toimintakulttuurin ydinajatuksena on inklusiivinen työote, jolloin myös luokanopettajat osallistuvat erityisen ja tehostetun tuen toteutukseen yhdessä erityisopettajien kanssa. Peltosaaren koulu muuttaa elokuussa 2019 entiseen Kauppaoppilaitokseen Kalevankadulle. Oppilaita koulussa … Lue lisää

Erityisluokanopettajan virka Karan koululla (haku päättyy 5.4.2019 klo 14)

Karan koululla on haettavana perusopetuksen erityisluokanopettajan toistaiseksi voimassa oleva virka 1.8.2019 alkaen. Opettaja hoitaa tehostetun ja erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden opetusta yhdellä luokka-asteella yhdessä muiden opettajien kanssa.  Opettajalla on käytössä oma luokkatila, jossa toimii luokka-asteen erityisen tuen pienryhmä. Arvostamme reipasta työotetta, yhteistyötaitoja sekä kokemusta yläkoulun opettajan tehtävistä. Karan koulu on noin 470 oppilaan yläkoulu, … Lue lisää

Mäkikujan varikko asemakaavanmuutoksen vireilletulo ja luonnoksen nähtäville asettaminen (kuulutus on nähtävillä 15.9.2019 saakka)

Mäkikujan varikko (Mäkikuja 15) asemakaavamuutos tulee vireille (MRL 62 § ja 63 §) 18.3.2019 ja luonnos on nähtävillä 18.3. – 5.4.2019 (MRA 30 §) Riihimäen kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs) ja www.riihimaki.fi/kaavoitus. Esittelytilaisuus luonnoksesta pidetään keskiviikkona 27.3.2019 klo 18.00 osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (A-rappu). Kaavoituksen tarkoituksena on muuttaa yleisten rakennusten korttelialue käyttötarkoitukseltaan … Lue lisää

Kansalaisopiston ja taiteen perusopetuksen rehtori (haku päättyy 7.4.2019)

Riihimäen kaupungin sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialue etsii vakinaiseen virkaan Kansalaisopiston ja taiteen perusopetuksen rehtoria. Rehtorina toimit kansalaisopiston, musiikkiopiston ja taidekoulun johtavana rehtorina. Oikeana kätenäsi toimivat ripeät, reilut ja rohkeat kansalaistopiston suunnittelijaopettaja, musiikkiopiston apulaisrehtori ja taidekoulun johtava opettaja. Omaathan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaista rehtorin kelpoisuutta sekä elämässä että työuralla. Toivomme Sinulta löytyvän myös … Lue lisää

Riihimäen kaupunki julistaa haettavaksi seuraavat vuoden 2019 avustukset 3.5.2019 klo 14.30 mennessä (kuulutus on nähtävillä 6.5.2019 saakka)

1. Kaupunginhallituksen alaiset avustukset – kaupunginhallituksen tapahtuma-avustukset riihimäkeläisten yhteisöjen järjestämiin 2018 tapahtumiin Lisätietoja p. 019 758 4014. 2. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoiminnan avustukset – toiminta- ja kohdeavustukset kulttuuri- ja liikuntayhdistyksille – toiminta-avustukset nuorisoyhdistyksille Lisätietoja p. 019 758 4743/liikunta, p. 019 758 4709/nuoriso ja p. 019 758 4701/kulttuuri. Avustussäännöt päivitetään vanhentuneiden tietojen osalta. 3. Sosiaali- ja terveystoimialan … Lue lisää

Kulttuurin tunnustuspalkinnot (kuulutus on nähtävillä 4.5.2019 saakka)

1) ”Vuoden riihimäkeläinen nuori taiteilija” – palkinto myönnetään Riihimäellä vakituisesti asuvalle taiteilijalle tai taiteilijaryhmälle. 2) Kulttuurin tunnustuspalkinto myönnetään kulttuurin alalla ansioituneelle riihimäkeläiselle tai Riihimäellä vaikuttavalle henkilölle tai yhteisölle. Tunnustuspalkinnon perusteena voi olla myös kulttuuriteko tai -tapahtuma. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta valitsee tunnustuspalkinnon saajat esitysten perusteella. Tunnustuspalkinnon saajat julkistetaan syksyllä Rakas Riksu -tapahtumassa. Vapaamuotoiset esitykset perusteluineen tulee … Lue lisää