Maisematyölupahakemus vireillä, puiden poistoa, V.K. Kuulialan puistossa sijaitsevilta tiloilta (kuulutus on nähtävillä 29.1.2019 saakka)

Jugar Oy on jättänyt maisematyölupahakemuksen koskien puiden poistoa, poisluettuna koivut ja männyt, Jussilantien varrella Uramon kaupunginosassa (Ryttylän kylässä) kaavassa nykyisellä V. K. Kuulialan puistossa sijaitsevilta tiloilta 410-6-104, 410-6-105, 410-6-106 ja 410-6-298. Hakemus on nähtävillä rakennusvalvonnan kansliassa, osoite Eteläinen Asemakatu 4 (2.kerros), 11130 Riihimäki, jonne naapurit ja muut, joiden oloihin hankkeella voi olla vaikutusta, voivat jättää … Lue lisää

Oppilaaksiotto peruskoulun 1. luokalle, iltapäivätoimintaan haku, esiopetus ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus ja varhaiskasvatuksen haku (kuulutus on nähtävillä 30.4.2019 saakka)

OPPILAAKSIOTTO PERUSKOULUN 1. LUOKALLE Opetuksen järjestäjä osoittaa koulupaikan syksyllä 2019 peruskoulun 1. luokan aloittaville oppilaille. Päätös oppilaaksiotosta postitetaan kotiosoitteeseen 8.2.2019. Oppilaaksiottopäätös tehdään vuonna 2012 syntyneille ja sitä vanhemmille lapsille, jotka eivät ole vielä koulussa. Päätöksen mukana lähetetään ohje koulupaikan vahvistamisesta. Koulupaikka tulee vahvistaa 22.2.2019 mennessä. Oppilaita 1. vuosiluokalle ottavia peruskouluja ovat Eteläinen, Haapahuhta, Herajoki, Lasitehdas, … Lue lisää

Määräaikainen perusopetuksen lehtori Karan koululle (matematiikan, fysiikan ja kemian vt. lehtori)(haku päättyy 31.1.2019 klo 14)

Karan koululla on haettavana perusopetuksen lehtorin (matematiikka, fysiikka ja kemia) määräaikainen tehtävä ajalle 1.3. – 1.6.2019. Arvostamme reipasta työotetta, yhteistyötaitoja sekä kokemusta yläkoulun opettajan tehtävistä. Karan koulu on noin 470 oppilaan yläkoulu, joka toimii peruskorjatuissa tiloissa. Hakijalla tulee olla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus. Valitun on esitettävä ennen tehtävän vastaanottamista lasten ja … Lue lisää

ELY-keskuksen kuulutus, Vt 3 Herajoen eritasoliittymän liityntäpysäköintialue, 11130 Riihimäki (kuulutus on nähtävillä 14.2.2019 saakka)

Liikennevirasto on hyväksynyt päätöksellään LIVI/6042/04.01.01/2018, 30.11.2018 tiesuunnitelmanVt 3 Herajoen eritasoliittymän liityntäpysäköintialue, 11130 Riihimäki. Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat valitusosoituksineen ovat jäljennöksinä nähtävinä 30 päivää 10.1.2019 –14.2.2019 välisen ajan Riihimäen kaupungin Tietotuvassa (Eteläinen Asemakatu 2, 11130 Riihimäki (Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 103 §). Lisätietoja suunnitelmasta antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta Mikko Vihermäki, p. 0295 … Lue lisää

ELY-keskuksen kuulutus; Maantien 2879 Riihimäki-Hikiä kevyen liikenteen väylä, Riihimäki, Hausjärvi (kuulutus on nähtävillä 14.2.2019 saakka)

Tiesuunnitelma Maantien 2879 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä, Riihimäki, Hausjärvi välille Kokonkatu (Riihimäki) – Karhinkulma (Hausjärvi), pidetään yleisesti nähtävänä 30 päivää 10.1.2019 – 14.2.2019 välisen ajan Riihimäen kaupungin Tietotuvassa (Eteläinen Asemakatu 2, 11130 Riihimäki) sekä Hausjärven kunnanviraston teknisissä palveluissa (Keskustie 2-4, 12100 Oitti) (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 §). Suunnitelmaan on mahdollista tutustua suunnitelman nähtävänä oloaikana … Lue lisää

Riihimäen kaupunki hakee rakennustarkastajaa vakinaiseen virkaan (haku päättyy 18.1.2019 klo 14)

Rakennusvalvonnan lakisääteisten tehtävien (mm. lupa-asioiden valmistelu ja päätökset, katselmukset, asiakasneuvonta ja ohjaus) lisäksi keskeisenä haasteena on sähköisen lupaohjelman Trimble Locuksen ylläpito ja kehittäminen yhteistyössä pääkäyttäjän kanssa.  Lähitulevaisuudessa tapahtuva arkiston sähköistäminen ja digitointi sekä mahdollisesti asteittain pilvipalveluihin siirtyminen ovat rakennusvalvonnan keskeisiä haasteita, jotka kuuluvat myös rakennustarkastajan päätehtäviin.  Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto tai maankäyttö- ja … Lue lisää

Petsamonkadun pohjoispään asemakaava, asemakaavan muutos sekä tonttijako nähtävillä (kuulutus on nähtävillä 18.1.2019 saakka)

Petsamonkadun pohjoispään asemakaavan ja asemakaavamuutoksen ehdotus on nähtävillä 17.12.2018 – 18.1.2019 (MRL 65 § ja MRA 27 §) Riihimäen kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs) ja www.riihimaki.fi/kaavoitus. Kaavoituksen tarkoituksena on Petsamonkadun pohjoispään liikenteen selvittäminen sekä uusien teollisuustonttien osoittaminen kaupungin omistamalle maalle. Alue sijoittuu Pohjoisen Rautatienkadun länsipuolelle ja Hallakadun pohjoispuolelle. Kaavamuutosalue on kooltaan n. 14,5 … Lue lisää

Arolampi I ja II asemakaavan, asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksyminen (kuulutus on nähtävillä 24.1.2019 saakka)

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 10.12.2018 § 112 hyväksynyt Arolampi I ja II asemakaavan, asemakaavan muutoksen ja tonttijaon. Asemakaavalla muodostuu 34. kaupunginosan, Isolan kortteli 3401 sekä katu-, virkistys- ja erityisalueet ja 25. kaupunginosan, Herajoen katu- ja liikennealuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu 25. kaupunginosan, Herajoen katu- ja liikennealueita. Sitovalla tonttijaolla muodostuu 34. kaupunginosan, Isolan korttelin 3401 tontit 1-3. Lisätietoja … Lue lisää