Tarkastuslautakunta 29.5.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat TARKLA – 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 50 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 51 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 52 Riihimäen kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen – 53 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2018 – 54 Katsaus tarkastuslautakunnan talouteen 1 kpl 55 Syksyn kokouspäivistä ja vuoden 2019 arviointisuunnitelmasta päättäminen – 56 Ilmoitusasiat … Lue lisää

Kaupunginhallitus 27.5.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 196 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 197 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 198 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 199 Elinvoimajohtajan virkavaali – 200 Riihimäen kaupungin hankintapolitiikka 1 kpl 201 Lausunto Paloheimo Oy:n ympäristölupahakemuksesta; Jussilansuon maa-ainesten käsittelykeskus 3 kpl 202 Riihimäen kaupungin tilinpäätös 2018; oikaisu 1 kpl 203 Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle 1 … Lue lisää

Keskusvaalilautakunta 26.5.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 68 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 69 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 70 Varsinaisen vaalipäivän tehtävät – 71 Ilmoitusasiat – 72 Seuraava kokous – 73 Valitusosoitus –

Keskusvaalilautakunta 24.5.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 58 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 59 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 60 Ennakkoäänten tarkastaminen – 61 Ennakolta äänestäneiden merkitseminen vaaliluetteloihin – 62 Esitys keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle europarlamenttivaalien johdosta maksettavasta kertapalkkiosta – 63 Uusien varavaltuutettujen määrääminen – 64 Ilmoitusasiat 3 kpl 65 Seuraava kokous – 66 … Lue lisää

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 22.5.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta – 31 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 32 Vesihuoltojohtajan katsaus ja muut ajankohtaiset asiat – 33 Viranhaltijapäätökset 1 kpl 34 Ilmoitusasiat –

Kaupunkikehityslautakunnan esityslista 21.5.2019

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 64 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 65 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 66 Teknisen johtajan katsaus ja muut ajankohtaiset asiat – 67 Kaupunkikehityksen toimialueen talouden kuukausiraportointi – 68 Huhtimonmäen AO-tonttien luovuttaminen 1 kpl 69 Esisopimuksen mukainen kiinteistökauppa 694-34-3401-1 ja 694-34-3401-2, Sislin Oy perustettavan yhtiön lukuun 2 kpl … Lue lisää

Ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontajaoston esityslista 23.5.2019

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 46 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 47 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 48 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 49 Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset – 50 Ympäristönsuojelun viranhaltijapäätökset – 51 Lausunto Paloheimo Oy:n ympäristölupahakemuksesta, Jussilansuon maa-ainesten käsittelykeskus 1 kpl 52 Ympäristöluvallisten ja ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröityjen toimintojen vuosiyhteenvedot vuodelta 2018 – 53 Resurssiviisauden ja kiertotalouden tiekartta … Lue lisää

Kaupunginhallitus 13.5.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 176 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 177 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 178 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 179 Riihimäen ympäristön tila 2017 –raportti 1 kpl 180 Riihimäen Kotikulma Oy:n yhtiökokous; yhtiökokousedustajan evästäminen 3 kpl 181 Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous; yhtymäkokousedustajan nimeäminen 2 kpl 182 Osallistuminen ”Uuden sukupolven organisaatiot ja kuntajohtaminen” … Lue lisää

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 8.5.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 52 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 53 Varhaiskasvatuksen yksiköiden toimintasuunnitelmat vuodelle 2019 12 kpl 54 Kvartaaliraportti tammi-maaliskuu 2019 2 kpl 55 Valtuustoaloite päiväkotiapulaisten palkkaamiseksi Riihimäelle 1 kpl 56 Sivistysjohtajan toimialuekatsaus sekä muut ajankohtaiset asiat – 57 Sivistyksen ja … Lue lisää

Keskusvaalilautakunta 6.5.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 49 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 50 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 51 Europarlamenttivaalien toimittaminen – 52 Vaalikuulutus 1 kpl 53 Vaalitoimitsijoiden määrääminen – 54 Ilmoitusasiat – 55 Seuraava kokous – 56 Valitusosoitus –