Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 27.3.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta – 20 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 21 Vesihuoltojohtajan katsaus ja muut ajankohtaiset asiat – 22 Lausunto vapautushakemuksesta hulevesiviemäriin liittymisestä – 23 Lausunto vapautushakemuksesta hulevesiviemäriin liittymisestä – 24 Vesihuoltoliikelaitoksen vuosikertomus 2018 1 kpl 25 Riihimäen Vesihuoltoliikelaitoksen tilinpäätös 2018 1 kpl 26 … Lue lisää

Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.3.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet Kokoukseen osallistujat – 25 Laillisuus ja päätösvaltaisuus – 26 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 27 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 28 Sosiaali- ja terveysjohtajan ajankohtaiset asiat – 29 Sosiaali- ja terveyslautakunnan talouden toteutuminen helmikuussa 2019 – 30 Perintö- ja lahjoitusvarojen käyttö sosiaali- ja terveystoimessa vuonna 2018 – 31 Valtuustoaloite mielenterveys- ja päihdeneuvoston perustamiseksi Riihimäelle 4 … Lue lisää

Kaupunkikehityslautakunta 19.3.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 32 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 33 Teknisen johtajan katsaus, taloudellisten tavoitteiden ja investointien 2018 toteutuminen sekä muut ajankohtaiset asiat 3 kpl 34 Ei-julkisuuteen asia – 35 Kaupungin asukkaiden aloitteet kaupunkikehityslautakunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa 1 kpl 36 Riihimäen kaupungin ja Telia … Lue lisää

Kaupunginvaltuusto 18.3.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 12 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 13 Kuukausiraportti tammi-joulukuu 2018; ennakollinen tilinpäätöstieto 1 kpl 14 Vuoden 2019 talousarvio; määrärahamuutos – 15 Kaupungin talousarviolainojen takaisinmaksua koskeva linjaus – 16 Maankäytön toteuttamisohjelma 2019-2029 1 kpl 17 Hämeen maakuntaliiton perussopimuksen muuttaminen; Hämeen kesäyliopiston ylläpitäjän muutos 4 … Lue lisää

Keskusvaalilautakunta 14.3.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 22 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 23 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 24 Vaalien toimittamisen toimenpiteet 1 kpl 25 Vaalitoimitsijoiden määrääminen – 26 Ennakkoäänestyksen toimittaminen sosiaalihuollon yksikössä; tehtäväjako vaalitoimikuntien kesken – 27 Ilmoitusasiat – 28 Seuraava kokous – 29 Esitys keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle eduskuntavaalien johdosta maksettavasta … Lue lisää

Kaupunginhallitus 11.3.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 81 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 82 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 83 Valtuustoaloite tulkkauksen ja muiden monikulttuurisuuden aiheuttamien lisäkustannusten huomioimiseksi päiväkoti Saturnuksen budjetoinnissa 1 kpl 84 Valtuustoaloite koskien lapsivaikutusten arvioinnin toteutumista Riihimäen kaupungin toiminnassa 3 kpl 85 Maankäytön toteuttamisohjelma 2019-2029 1 kpl 86 … Lue lisää

Tarkastuslautakunta 22.3.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat TARKLA – 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 37 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 38 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 39 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2018 – 40 Muut asiat – 41 Muutoksenhaku –

Tarkastuslautakunta 21.3.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat TARKLA – 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 30 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 31 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 32 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2018 – 33 Ilmoitusasiat – 34 Muut asiat – 35 Muutoksenhaku –

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 6.3.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjan tarkastajat – 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 22 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 23 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 24 Valtuustoaloite suihkujen saippuoiden palautuksesta Riihimäen uimahalliin 1 kpl 25 Kansalaisopiston opinto-ohjelman täydentävät kurssit keväälle 2019 1 kpl 26 Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmien muodostamisen ja toiminnan järjestämisen periaatteet 1.8.2019 alkaen – … Lue lisää

Ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontajaosto 28.2.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 14 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 15 Pöytäkirjan tarkastajien valinta – 16 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 17 Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset – 18 Ympäristönsuojelun viranhaltijapäätökset – 19 Riihimäen meluselvitys 2019 1 kpl 20 Ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontajaoston kokoontuminen vuonna 2019 ja pöytäkirjan tarkastaminen sekä jaoston päätösten nähtävillä olo – 21 Kaupunkikehityksen toimialueen … Lue lisää