Kaupunkikehityslautakunta 18.6.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 80 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 81 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 82 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 83 Teknisen johtajan katsaus ja muut ajankohtaiset asiat – 84 Kaupunkikehityksen toimialueen talouden kuukausiraportointi 1 kpl 85 Tarjous tilasta Metsä-Ravanttila 694-403-2-140, Retkiojantie 68 2 kpl 86 Tontin 694-21-2125-3 vuokraaminen, Yrittäjänkatu 8 4 kpl 87 Sopimus … Lue lisää

Kaupunginhallitus 17.6.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 248 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 249 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 250 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 251 Vuoden 2019 avustusten jakaminen Riihimäen suojeluskunnan lahjoitusrahaston varoista 1 kpl 252 Eronpyyntö luottamustehtävästä ja uuden luottamushenkilön valinta – 253 Kaavoituksen käynnistämissopimus; Meijerintie 5-17; H.G.Paloheimo Oy 2 kpl 254 Elinvoimajohtajan virkavaalin vahvistaminen … Lue lisää

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.6.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet Kokoukseen osallistujat – 46 Laillisuus ja päätösvaltaisuus – 47 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 48 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 49 Sosiaali- ja terveysjohtajan ajankohtaiset asiat – 50 Riihimäen seudun terveyskeskuskuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018 2 kpl 51 Sosiaali- ja terveystoimen toiminnan kustannukset 1 kpl 52 Talouden toteutuminen toukokuu – 53 Vanhuspalvelulain mukaisen seudullisen … Lue lisää

Kaupunginhallitus 10.6.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 218 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 219 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 220 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 221 Kaupunginvaltuuston 3.6.2019 pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 5 kpl 222 Sisäisen tarkastuksen raportointi 2/2019 – 223 Eroilmoitus luottamustoimista ja uuden luottamushenkilön valinta – 224 Sarastia Oy osakassopimuksen hyväksyminen 1 kpl 225 Lidl … Lue lisää

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan esityslista 5.6.2019

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjan tarkastajat – 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 62 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 63 Sivistysjohtajan toimialuekatsaus sekä muut ajankohtaiset asiat – 64 Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialueen viranhaltijapäätökset 1 kpl 65 Oikaisuvaatimus Urheilutalon vakivuorojakoon kaudelle 2019-2020 – 66 Oikaisuvaatimus Istuinkiven liikuntahallin vakivuorojakoon kaudelle 2019-2020 – … Lue lisää

Kaupunginvaltuusto 3.6.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 46 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 47 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 48 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2018 1 kpl 49 Riihimäen kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen 5 kpl 50 Kuukausiraportti tammi-huhtikuu 2019 2 kpl 51 Vuoden 2019 talousarvio; muutokset 1 kpl 52 Vuoden 2020 talousarvion ja … Lue lisää

Tarkastuslautakunta 29.5.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat TARKLA – 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 50 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 51 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 52 Riihimäen kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen – 53 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2018 – 54 Katsaus tarkastuslautakunnan talouteen 1 kpl 55 Syksyn kokouspäivistä ja vuoden 2019 arviointisuunnitelmasta päättäminen – 56 Ilmoitusasiat … Lue lisää

Kaupunginhallitus 27.5.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 196 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 197 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 198 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 199 Elinvoimajohtajan virkavaali – 200 Riihimäen kaupungin hankintapolitiikka 1 kpl 201 Lausunto Paloheimo Oy:n ympäristölupahakemuksesta; Jussilansuon maa-ainesten käsittelykeskus 3 kpl 202 Riihimäen kaupungin tilinpäätös 2018; oikaisu 1 kpl 203 Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle 1 … Lue lisää

Keskusvaalilautakunta 26.5.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 68 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 69 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 70 Varsinaisen vaalipäivän tehtävät – 71 Ilmoitusasiat – 72 Seuraava kokous – 73 Valitusosoitus –

Keskusvaalilautakunta 24.5.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 58 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 59 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 60 Ennakkoäänten tarkastaminen – 61 Ennakolta äänestäneiden merkitseminen vaaliluetteloihin – 62 Esitys keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle europarlamenttivaalien johdosta maksettavasta kertapalkkiosta – 63 Uusien varavaltuutettujen määrääminen – 64 Ilmoitusasiat 3 kpl 65 Seuraava kokous – 66 … Lue lisää